Projekt w realizacji

Sparks in the Dark

Zjednoczeni przeciw wykorzystywaniu i wyzyskiwaniu seksualnemu dzieci

Logo_Sparks in the dark

Informacje o projekcie

Akronim projektu
Sparks in the Dark
Czas realizacji
2024
Strona internetowa
https://sparksinthedark.net/

Opis

Witryna społecznościowa prezentująca projekty finansowane przez UE i inne inicjatywy przeciwdziałające wykorzystywaniu i wyzyskiwaniu seksualnemu dzieci, podnosząca świadomość wśród specjalistów, decydentów, rządów i obywateli.

Kontekst

24 lipca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz skuteczniejszej walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. W dokumencie przedstawiono szeroki zakres działań mających na celu przeciwdziałanie rosnącemu zagrożeniu w naszych społecznościach online i offline.

W następstwie tej strategii UE sfinansowała liczne działania mające na celu pomoc w walce z seksualnym wykorzystywaniem i wyzyskiwaniem dzieci (ang. CSAE). Jednak informacje i wyniki są rozproszone i trudne do znalezienia dla decydentów, praktyków i innych zainteresowanych stron. Aby pomóc w tym wyzwaniu, została utworzona platforma prezentująca inicjatywy i najistotniejsze treści z projektów finansowanych przez UE - zbierając je w jednym miejscu i uzupełniając odpowiednimi zasobami z innych ważnych inicjatyw w całej Europie i na świecie.

Cele

Głównym celem jest uproszczenie szerokiego kontekstu związanego z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu i wyzyskiwaniu seksualnemu dzieci, uzupełniając strategię UE. Podobnie jak ta strategia, strona internetowa Sparks in the Dark koncentruje się na trzech kluczowych filarach: zapobieganiu, wykrywaniu i dochodzeniu oraz wsparciu dla ofiar i ocalałych.

Sparks in the Dark łączy kluczowe raporty, newsy, wyniki badań i kampanie z projektów w jednym miejscu, aby pomóc zwiększyć świadomość na temat krytycznych zadań i problemów, którymi należy się zająć.

Projekt ARICA zapoczątkował inicjatywę kładąc podwaliny pod tę stronę internetową. Ostatecznym celem jest jednak uwzględnienie wszystkich inicjatyw finansowanych przez UE (ISF i Horyzont Europa, dotacje bezpośrednie itp.) oraz zbudowanie silnej społeczności zajmującej się przeciwdziałaniem CSAE. Obecnie strona jest administrowana przez PPBW.

Oczywiście tysiące organizacji prywatnych i charytatywnych wdraża fantastyczne działania na całym świecie, jednak umieszczenie wszystkich działań w jednym miejscu byłoby zbyt wymagające dla małej redakcji. Mimo to, doceniamy ogromne wysiłki i wkład wiodących inicjatyw na całym świecie.

Jak to działa?

Strona gromadzi i prezentuje najistotniejsze informacje na temat przeciwdziałania wykorzystywaniu i wyzyskiwaniu seksualnemu dzieci w jednym miejscu, filtrując je i podkreślając najważniejsze punkty w przyjazny dla użytkownika sposób. Celem jest przedstawienie treści prosto i zrozumiale. Nawet bez dogłębnej znajomości tematu, odbiorcy powinni być w stanie wyodrębnić istotne punkty.

Jeśli interesuje Cię możliwość dołączenia do społeczności Sparks, sprawdź tę stronę.

Kolejnym celem jest zaprezentowanie różnych inicjatyw (zarówno tych europejskich, jak i projektów spoza UE) walczących z wykorzystywaniem i wyzyskiwaniem seksualnym dzieci. Działania te mogą podkreślać swoją pracę w łatwo przyswajalnych, krótkich podsumowaniach przeznaczonych specjalnie dla decydentów i polityków. Ponadto profile w mediach społecznościowych mają być wykorzystywane do nawiązywania kontaktów z różnymi działaniami w celu dalszego rozpowszechniania ich wysiłków.

Finansowanie

Ten projekt został ufundowany ze środków Komisji Europejskiej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail