Projekt w realizacji

VR4React

Redukcja agresji reaktywnej poprzez wirtualną rzeczywistość

Logo VR React

Informacje o projekcie

Akronim projektu
VR4React
Fundusz
Erasmus+
Czas realizacji
09.2022 – 08.2025
Strona internetowa
https://www.vr4react-project.com/
Informacje formalne

Opis

Chociaż przejawy agresji i konflikty w więzieniu są często niezgłaszane z powodu utajnienia, przeoczenia lub bagatelizacji, dowody wskazują, że instytucjonalne czynniki więzienne są znacząco związane z poziomem niewłaściwego zachowania, agresji reaktywnej i przemocy. Projekt VR4React ma na celu ukierunkowanie agresji reaktywnej wśród więźniów poprzez bezpośrednie działania skierowane do osadzonych przy równoczesnym szkoleniu personelu. Inicjatywa będzie wspierać więźniów w unikaniu reaktywnych zachowań agresywnych, zastępując je zachowaniami prospołecznymi i adaptacyjnymi.

Ponadto projekt będzie promował wzrost kompetencji funkcjonariuszy więziennych w zakresie skutecznego reagowania na reaktywne zachowania agresywne wśród osadzonych. Zgodnie z tym, VR4React koncentruje się również na tym, aby przestępcy w środowiskach społecznych nie stanowili zagrożenia dla społeczeństwa i przyjmowali reakcje prospołeczne zamiast reaktywnych aktów agresywnych, stąd reaktywnie agresywne osoby na warunkowym zwolnieniu będą również celem interwencji – pozwoli to na ugruntowanie głównego działania projektu: redukcji reaktywnych aktów agresywnych i promowania resocjalizacji.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez programy szkoleniowe wspomagane technologią, zapewniające innowacyjną i skuteczną możliwość uczenia się i trenowania krytycznych umiejętności i zachowań związanych z agresją reaktywną.

Cele

 • promowanie psychologicznego, społecznego i emocjonalnego dobrostanu więźniów,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia agresji reaktywnej pomiędzy pracownikami więzienia a więźniami,
 • promowanie budowania potencjału i szkolenia funkcjonariuszy więziennych w zakresie radzenia sobie z agresją reaktywną,
 • rozwijanie zdolności więźniów do podejmowania zachowań prospołecznych i adaptacyjnych w obliczu postrzeganych zagrożeń, niebezpieczeństw, prowokacji lub frustracji, zamiast angażowania się w działania oparte na agresji, gniewie, wrogości i impulsywności,
 • promowanie rehabilitacji i reintegracji społecznej więźniów, którzy mają tendencję do angażowania się w reaktywne zachowania agresywne.

Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz jego profile na portalach LinkedIn oraz Facebook.

Konsorcjum

Koordynator:

 • Universidad Rey Juan Carlos – Hiszpania.

Partnerzy:

 • Innovative Prison Systems (IPS) – Portugalia,
 • Polish Platform for Homeland Security (PPHS) – Polska,
 • Education and Innovation Hub (KMOP) – Grecja,
 • University St Kliment Ohridski Bitola (UKLO) – Macedonia Północna,
 • Ministry of Justice – Ankara Probation Directorate (DSDB) – Turcja,
 • Baia Mare Penitentiary (ANP) – Rumunia,
 • National Administration of Penitentiaries (ANP) – Republika Mołdawii.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej

Ten projekt jest finansowany przez ERASMUS+ (UNIA EUROPEJSKA): KA220–ADU–PARTNERSTWA WSPÓŁPRACY W EDUKACJI DOROSŁYCH.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

Informacje o projekcie

Akronim projektu
VR4React
Finansowanie
Erasmus+
Czas realizacji
09.2022 – 08.2025
Strona internetowa
https://www.vr4react-project.com/
Informacje formalne

Powiązane aktualności

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail