Zakończony projekt

SYNERGIA SŁUŻB

Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra

logo łódzka policja

Informacje o projekcie

Akronim projektu
SYNERGIA SŁUŻB
Fundusz
Fundusze Norweskie
Czas realizacji
2021-2022

Opis

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest partnerem projektu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 pt. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”, którego prace koordynujeKomenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Partnerami inicjatywy są również Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i organizacje pozarządowe – La Strada oraz ITAKA. Czas trwania projektu to 18 miesięcy.

Cele

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie sprawności działania i współpracy organów ścigania w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych w Interpolu oraz jednostkach policji w Słowenii, Holandii i Niemczech. Projekt nr NMF/PA20/027 pn. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” jest finansowany z Programu „Sprawy Wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konsorcjum

Koordynator:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Instytucje realizujące projekt:

 • Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie;
 • Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie;
 • Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”;
 • Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych;
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Finansowanie

Projekt finansowany w ramach Funduszy Norweskich.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail