Projekt w realizacji

Prevent PCP

Zamówienia rozwiązań technologicznych dla transportu publicznego

Logo prevent pcp

Informacje o projekcie

Akronim projektu
PREVENT PCP
Fundusz
Horyzont 2020
Czas realizacji
1.09.2021- 31.10.2024
Strona internetowa
https://prevent-pcp.eu/
Informacje formalne

Opis

Celem projektu PREVENT PCP jest zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie publicznym i pobliskich obszarach publicznych. Zadanie będzie realizowane poprzez zamówienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do szybkiego oraz automatycznego wykrywania potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów pozostawionych bez nadzoru, identyfikacji i śledzenia sprawców oraz stworzenia zaawansowanego systemu zarządzania kryzysowego. Głównym celem projektu jest pobudzenie innowacyjności oraz umożliwienie nabywcom ukierunkowania rozwoju opłacalnego rozwiązania bezpośrednio na ich potrzeby.

PREVENT PCP opiera się na wynikach wspólnie uzgodnionych scenariuszy, obejmujących kwestie krytyczne dla bezpieczeństwa. Ponadto projekt bazuje na szczegółowej identyfikacji potrzeb w zakresie innowacji, zarówno na poziomie procesowym, jak i technologicznym wypracowanym w ramach PREVENT CSA.

Cele

W ramach PREVENT PCP przeprowadzone zostaną zamówienia przedkomercyjne następujących fazach:

Faza 1: Sfinalizowanie pakietu dokumentów przetargowych przygotowanych uprzednio w ramach PREVENT CSA;

Faza 2: Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na usługi badawczo-rozwojowe;

Faza 3: Przeprowadzenie konkurencyjnego rozwoju prototypów zgodnie z zasadami PCP (etap projektowania, etap integracji i weryfikacji technicznej oraz walidacja w środowisku rzeczywistym);

Faza 4: Skonsolidowanie wyników oceny opracowanych prototypów, wyciągnięcie wniosków i zaleceń z procesu walidacji oraz zdefiniowanie jasnej strategii dalszego wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Opracowane prototypy zostaną przetestowane w rzeczywistych warunkach operacyjnych w 4 akcjach pilotażowych we Francji, Hiszpanii, Portugalii i Grecji.

Cel PREVENT PCP jest realizowany przez 22 organizacje, z których 11 to nabywcy publiczni. Konsorcjum jest również wspierane przez User Observatory Group (UOG) składającą się z przedstawicieli operatorów transportu publicznego, służb mundurowych i nabywców publicznych. Czas trwania projektu to 36 miesięcy, począwszy od września 2021 r. do sierpnia 2024 r.

Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz jego profile na portalach X (dawniej Twitter) i LinkedIn.

Konsorcjum

Koordynator projektu:

 • Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (ENG) – Włochy.

Instytucje realizujące projekt:

 • Center for Security Studies (KEMEA) – Grecja,
 • Regional Council of Sud- Provence-Alpes-Cote d’Azur (REGSUD) – Francja,
 • Societe Nationale SNCF (SNCF) – Francja,
 • Regie Autonome Des Transports Parisiens (RATP) – Francja,
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) – Hiszpania,
 • Ferrocarril Metropolita De Barcelona, SA (TMB) – Hizpania,
 • Metropolitano de Lisboa, E.P.E. (ML) – Portugalia,
 • Ferrovie Nord (FN) – Włochy,
 • Azienda Mobilita E Trasporti SPA (ATM) – Włochy,
 • ProRail B.V. (PRORAIL) – Holandia,
 • Corvers Procurement Services BV (CORVERS) – Holandia,
 • Union Internationale Des Transports Publics (UITP) – Belgia,
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) – Polska,
 • Istituto Italiano per la Privacy (IIP) – Włochy,
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX (MTEX) – Polska,
 • Departament d’Interior – Generalitat de Catalunya (INT) – Hiszpania,
 • Spanish National Police (MIRPN) – Hiszpania,
 • MUXLEY (MUXLEY) – Francja,
 • ASSTRA – Associazione Trasporti (ASSTRA) – Włochy,
 • VIAS Institute (VIAS) – Belgia.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej

Ten projekt został ufundowany ze środków Komisji Europejskiej.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia pod nazwą
„Premia na Horyzoncie 2

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail