Projekt w realizacji

2PS

Zapobieganie i Ochrona poprzez Wsparcie

Informacje o projekcie

Akronim projektu
2PS
Fundusz
Horyzont Europa
Czas realizacji
1.10.2022 - 30.09.2025
Strona internetowa
https://2ps-project.eu/
Informacje formalne

Opis

Projekt 2PS jest trzyletnią inicjatywą prewencyjną, która rozpoczęła się w październiku 2022 r. i potrwa do września 2025 r. Przez 3 lata międzynarodowe konsorcjum 2PS będzie pracować nad rozwiązaniami, których celem jest zmniejszenie skali zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci, w tym w cyberprzestrzeni.

Najpierw Zapobieganie

2PS i jego partnerzy uznają wykorzystywanie seksualne dzieci za poważny problem; nie usprawiedliwiają ani nie tolerują żadnej z jego form. Nie twierdzą także, że samo zapobieganie rozwiąże problemy, przed którymi stoją społeczeństwa w całej Europie i na świecie, takie jak dostępność materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci w cyberprzestrzeni lub nasilenie  przemocy seksualnej wobec dzieci w tym środowisku.

Niemniej jednak, 2PS i jego partnerzy stoją na stanowisku, iż  skuteczne stawianie czoła omawianym wyzwaniom, wymaga zwiększenia działań prewencyjnych. Zgodnie z tym przekonaniem, istotną część działań mających na celu  zapobieganie krzywdzeniu dzieci powinno stanowić wsparcie i specjalne usługi pomocowe przeznaczone dla osób narażonych na angażowanie się w nielegalne lub ryzykowne zachowania.

Jak ten projekt pomaga?

2PS ma na celu zapewnienie wsparcia przede wszystkim tym osobom, które jeszcze nie dopuściły się przemocy seksualnej wobec dzieci i są gotowe zaangażować się w jej zapobieganie. W przypadku, gdy popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka miało już miejsce, zapewnienie wsparcia jego sprawcy ma na celu zapobieganie  ich popełnieniu w przyszłości.

Przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w realizację projektu 2PS w pełni popierają działania policji i prokuratury i są świadomi, że nie wszystkie osoby reagujące pobudzeniem seksualnym na dzieci będą otwarte na przyjęcie pomocy, której celem jest zapobieganie dopuszczaniu się przez nie przemocy seksualnej wobec dzieci.

Wśród wielu różnych zadań, w ramach projektu zbudowane zostanie repozytorium usług i działań wspierających, które mogą pomóc osobom reagującym pobudzeniem seksualnym na dzieci  w kontrolowaniu tego stanu – w tym zainteresowania materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci dostępnymi w cyberprzestrzeni.

Zespół projektowy składa się ze specjalistów z różnych dziedzin – razem zaangażowanych jest 20 formalnych partnerów z 14 krajów. W skład zespołu wchodzą krajowe infolinie, uniwersytety, przychodnie, psychologowie i seksuolodzy, organy ścigania, partnerzy technologiczni, organizacje pozarządowe i eksperci prawni. Ten multidyscyplinarny zespół dąży do osiągnięcia pozytywnych zmian, które pomogą  chronić dzieci przed przemocą seksualną.

Cele

Wśród głównych celów projektu można wyróżnić:

 1. Zintensyfikowanie działań prewencyjnych oraz zapewnienie wsparcia i usług osobom narażonym na ryzykowne zachowanie, aby zapobiec krzywdzeniu dzieci lub angażowaniu się w materiały, które budzą niepokój i mogą prowadzić do nielegalnego korzystania z treści.
 2. Zbudowanie repozytorium usług i działań wspierających, które mogą pomóc osobom reagującym pobudzeniem seksualnym na dzieci w kontrolowaniu tego stanu
 3. Zapewnienie wsparcia osobom, które jeszcze nie dopuściły się przemocy seksualnej wobec dzieci i są gotowe zaangażować się w jej zapobieganie, a gdy popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka miało już miejsce, zapewnienie wsparcia jego sprawcy ma na celu zapobieganie ich popełnieniu w przyszłości.
Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz jego profile na portalach X (dawniej Twitter) i  LinkedIn.

Konsorcjum

Koordynator:

 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) – Polska.

Instytucje realizujące projekt:

 • Uniwersytet Medyczny Charite – Berlin (CUB) – Niemcy,
 • Deep Blue SRL (DBL) – Włochy,
 • Niemiecki Uniwersytet Policyjny (DHPol) – Niemcy,
 • IANUS TECHNOLOGIES (IANUS) – Cypr,
 • Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (NUDZ)– Republika Czeska,
 • Time.Lex (TLX) – Belgia,
 • Uniwersytet Wileński (VU) – Litwa,
 • Uniwersytet w Bergen (UiB)– Norwegia,
 • Instytut Karolinska (ANOVA)– Szwecja,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (SM) –Finlandia,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (KWPG) – Polska,
 • Komenda Główna Policji (NHP) – Polska,
 • Ochrona Dzieci (PC) – Finlandia,
 • Biuro Ekspertyz Internetowego Wykorzystywania Dzieci (EOKM) – Holandia,
 • Maltańska Policja – Malta,
 • Uniwersytecka Klinika Psychiatryczna w Bazylei (UPKBS) – Szwajcaria,
 • Szkocki Urząd Policji (Police Scotland) – Wielka Brytania,
 • Uniwersytet Nottingham Trent (NTU) – Wielka Brytania,
 • Uniwersytet Sheffield Hallam (CENTRIC) – Wielka Brytania.

Finansowanie

Ten projekt został ufundowany ze środków Komisji Europejskiej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail