O projekcie

Projekt wdrażający pilotażowo edukacyjny program zapobiegający radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy nienawiści pn. „ROZUMIEM=SZANUJĘ”, który został opracowany zgodnie z modelem logicznym, ugruntowanym w naukach społecznych i opartym na dowodach pochodzących z diagnozy zagrożenia radykalizacją i potrzeb w zakresie jej zapobiegania, przeprowadzonej w Polsce w 2020 roku wśród nauczycieli oraz uczniów.

Celem głównym programu jest promocja zachowań wolnych od wszelkich form radykalizmu, dyskryminacji i mowy nienawiści wśród uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim (Partnera projektu), rodziców oraz w środowisku lokalnym.

Program zakłada, poprzez dialog i aktywne uczestnictwo: wyposażenie adresatów w rzetelną wiedzę na temat procesów radykalizacji prowadzących do dyskryminacji i mowy nienawiści, w tym skutków prawnych i społecznych przestępstw motywowanych nienawiścią; zaangażowanie ich w konstruktywną dyskusję nad polaryzacją społeczną prowadzącą do braku tolerancji dla odmienności; wzmocnienie umiejętności psychospołecznych sprzyjających pozytywnej komunikacji w środowiskach rówieśniczym, rodzinnym i szkolnym; umożliwienie rozwijania hobby. Zaplanowane działania edukacyjne (warsztaty, dyskusje, dni tematyczne), ćwiczenia umiejętności życiowych (psychologicznych i społecznych, radzenia sobie ze stresem i agresją, budowania samokontroli) oraz zajęcia wolnoczasowe wzbogacą ofertę profilaktyczną szkoły (Partnera) oraz pozwolą na osiągnięcie założonych celów.

Projekt wdrażający program realizowany jest przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim w okresie Grudzień 2021 – Czerwiec 2022.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt w liczbach

6 ekspertów
8 działań
170 uczestników

Eksperci

Marzena Kordaczuk-Wąs
Monika Wiktorowicz-Sosnowska
Kinga Białek
Mirosława Korejba
Jakub Horn
Jadwiga Mazur
Kamila Szymankiewicz

Autorka programu i Koordynatorka Merytoryczna

Marzena Kordaczuk-Wąs, doktor nauk społecznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizująca się w socjologii bezpieczeństwa i działaniach społecznych zapobiegających przestępczości i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Przez osiemnaście lat pełniła służbę w polskiej policji, zajmując się koordynacją zagadnień związanych z policyjną profilaktyką społeczną. Aktualnie pracuje w European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) w Budapeszcie.

Program został opracowany przez dr Kordaczuk-Was na podstawie naukowej diagnozy przeprowadzonej w 2020 roku wśród uczniów i nauczycieli. Pokazała ona bowiem występowanie zachowań polegających na używaniu mowy nienawiści, przejawów dyskryminacji i innych radykalnych postaw, tym samym potwierdzając konieczność opracowania i wdrożenia powyższego programu. Łącznie 54% nauczycieli zadeklarowało bowiem występowanie takich zachowań dyskryminacyjnych w środowiskach lokalnych i rodzinnych, zaś 39% uczniów wskazało na ich występowanie. proces przygotowania programu zapobiegającego radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy nienawiści został ugruntowany w koncepcie socjologii relacyjnej wpisanej dodatkowo w przestrzeń intelektualną paradygmatu realizmu krytycznego skłaniającego do głębokiej refleksji i przebudowania od korzeni zarówno sposobu myślenia jak i działania.

Koordynacja techniczna projektu

Martyna Kąkalec
Natalia Jarmużek - Troczyńska

Aktualności

Harmonogram

Rezultaty

Kontakt

Martyna Kąkalec
Młodszy Specjalista ds. Realizacji Projektów
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail