Zakończony projekt

NOWOCZESNE

rozwiązania oraz narzędzia informatyczne dla służb

Informacje o projekcie

Akronim projektu
LINK
Fundusz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis

W ramach projektu opracowano rozwiązania wspomagające pracę Policji i innych służb bezpieczeństwa publicznego. Zapotrzebowanie na narzędzia i funkcjonalności określono wcześniej na podstawie ewaluacji wyników projektu Zastosowanie metod sztucznej inteligencji i technologii agentowych do wspomagania działań operacyjnych i śledczych oraz procedur dowodowych z uwzględnieniem przestępstw internetowych, który również był realizowany przez Katedrę Informatyki AGH – pozwoliło to sprecyzować wymagania potencjalnych użytkowników, a następnie dostarczyć szereg funkcjonalności dostosowanych do potrzeb polskich analityków kryminalnych. Prace prowadzone w ramach projektu obejmowało m.in. następujące obszary:

 • wspomaganie analizy kryminalnej poprzez dostarczenie narzędzi do integracji, analizy i wizualizacji heteorogenicznych danych pochodzących z różnych źródeł (LINK ver. 1.0),
 • gromadzenie i weryfikacja informacji (w szczególności oświadczeń majątkowych) dotyczących funkcjonariuszy policji i korpusu służby cywilnej (SOM),
 • ukierunkowane monitorowanie internetowych serwisów aukcyjnych (rozszerzenia systemu IBIS).

Cele

Opracowanie nowoczesnych rozwiązań oraz narzędzi informatycznych, których zastosowanie pozwala na pozyskiwanie, weryfikowanie i analizowanie informacji z różnorodnych źródeł, identyfikację tożsamości osób, a także modelowanie struktur organizacji przestępczych oraz strategii ich działania.

Rezultaty

Głównym rezultatem projektu jest zintegrowane środowisko wspomagania analizy kryminalnej LINK w wersji 1.0. System ten udostępnia zestaw narzędzi do integracji, wstępnego przetwarzania oraz wizualizacji heterogenicznych danych o charakterze masowym, ma też wspomagać proces wnioskowania i badania scenariuszy działania organizacji przestępczych. Ponieważ LINK jest platformą o otwartej architekturze, integrującą różne aplikacje i metody (pół)automatycznej analizy danych, które mogą zostać dołączone do systemu w postaci niezależnie wytworzonych komponentów bez konieczności modyfikowania kodu źródłowego,możliwe jest dalsze rozszerzanie funkcjonalności tegosystemu i dostosowywaniego dowymagań konkretnych jednostek prowadzących prace z zakresu analizy kryminalnej.

Podstawowe funkcjonalności środowiska LINK są następujące:

 • Import danych – kreator importu pozwala na wczytanie danych grafowych (w szczególności danych bilingowych)w różnych formatach wejściowych oraz sprawdzenie ich poprawności.Pracę ułatwiają szablony importu opisujące cały proces i przyspieszające go, np. szablony importu bilingów telefonicznych pochodzących od polskich operatorów telekomunikacyjnych;
 • Praca z dowolnymi danymi – aktualna wersja środowiska udostępnia zestaw narzędzi do przeprowadzenia zaawansowanych operacji na danych o różnej strukturze (bilingi, informacje o przelewach, książki adresowe itp.): ich przetwarzania i filtrowania oraz tworzenia wizualizacji, statystyk czy zestawień;
 • Wizualizacja danych – komponenty wizualizacji umożliwiają opracowanie danych w postaci diagramów prezentujących na grafie zależności między analizowanymi obiektami. Zaawansowane opcje narzędzia pozwalają na podgląd danych w tabeli, edycję i drukowanie diagramów oraz eksport modeli graficznych do różnych formatów i integrację wyników z innymi aplikacjami;
 • Wspomaganie przygotowania raportów końcowych – funkcjonalność pozwala na zaprezentowanie wyników analizy w formie nadającej się do wykorzystania jako materiał dowodowy. Środowisko LINK jest aktualnie wdrażane w jednostkach Policji i Straży Granicznej oraz innych służb bezpieczeństwa publicznego.

Konsorcjum

Kierownik projektu:

 • Dr hab. inż. Grzegorz Dobrowolski, prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica.

Instytucja realizujące projekt:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki.

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

Informacje o projekcie

Akronim projektu
LINK
Finansowanie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Powiązane aktualności

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail