Zakończony projekt

SYSTEM

wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących

Informacje o projekcie

Fundusz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis

Projekt podzielony jest na dwie uzupełniające się części – prawną i technologiczną. W ramach prawnego aspektu projektu dokonana zostanie analiza ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa przemieszczania sie osób niepełnosprawnych wzrokowo w ruchu drogowym. Dodatkowo zaplanowano opracowanie katalogu występujących zagrożeń oraz diagnozę poczucia bezpieczeństwa osób z dysfunkcją wzroku jako użytkowników ruchu drogowego. Działania te pozwolą na próbę stworzenia nowatorskiego modelu miejskiej mapy zagrożeń dla osób niewidomych i słabowidzących poruszających się w środowisku zurbanizowanym. Prace badawcze zakładają również dokonanie analizy sytuacji osób niewidomych i słabowidzących, tak jako ofiar, jak i sprawców przestępstw. Przeprowadzona zostanie ponadto ocena możliwości zaangażowania się jednostek samorządu terytorialnego we wdrażanie nowoczesnych technologii dedykowanych osobom z dysfunkcją wzroku. Technologiczna część projektu, uwzględniająca dokonane w projekcie analizy prawne, zakłada opracowanie prototypu inteligentnego urządzenia mobilnego ułatwiającego lokalizację oraz wspomagającego przemieszczanie się osób z dysfunkcją wzroku w przestrzeni zurbanizowanej. Szczególnie istotne jest rozpoczęcie prac nad stworzeniem nowatorskich narzędzi technologicznych do automatycznej analizy geometrii otoczenia, za pomocą nowoczesnych miniaturowych kamer, które będzie można zamontować np. w okularach.

Cele

Wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu oraz poprawa ich bezpieczeństwa szczególnie w ruchu drogowym. Opracowanie inteligentnego systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób z dysfunkcją wzroku z uwzględnieniem aspektów prawno-kryminologicznych i technologicznych.

Konsorcjum

Kierownik projektu:

 • Prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk.

Instytucje realizujące projekt:

 • Uniwersytet w Białymstoku – Lider Projektu,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Future Voice System Sp. z o.o.,
 • Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach.

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

Informacje o projekcie

Finansowanie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Powiązane aktualności

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail