Zakończony projekt

CENTRUM

do spraw uprowadzeń

Informacje o projekcie

Fundusz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis

Centrum poprzez możliwość korzystania ze źródeł informacji uzyskiwanych w oparciu o moduły składowe, funkcje kancelarii tajnej oraz stanowiska analityczne, w trakcie prowadzonej sprawy będzie realizowało zadania sztabu powołanego do nadzoru i prowadzenia czynności procesowych i operacyjnych. Kluczowym elementem systemu jest możliwość bieżącego podejmowania decyzji w trakcie zmieniającej się sytuacji operacyjnej w oparciu o wszystkie dostępne informacje. Konfiguracja sprzętowo-narzędziowa oraz dostęp do bieżącej analizy uzyskiwanych i posiadanych w bazach danych informacji, pozwoli na szybkie podjęcie kluczowych decyzji zmierzających do ratowania życia i zdrowia ludzkiego zagrożonego działaniami przestępnymi. Stworzenie Centrum pozwoli na nowatorskie i innowacyjne zarządzanie procesem wykrywczym w sprawach uprowadzeń.

W trakcie realizacji projektu dokonana zostanie – przez uczestnika projektu – Uniwersytet w Białymstoku zrzeszony w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszechstronna analiza prawno-dogmatyczna w zakresie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących problematyki uprowadzeń, w tym możliwości stosowania określonych instrumentów prawnych oraz istniejących ograniczeń w tym zakresie. Zgłoszone zostaną także postulaty proponowanych zmian w prawie (w tym projekty zapisów ustawowych).

Cele

Celem projektu jest opracowanie założeń, budowa i przetestowanie w warunkach symulowanych Centrum ds. uprowadzeń – komórki analityczno-zarządczej wspomagającej proces wykrywania i dowodzenia w związku z zaistnieniem sytuacji zakładniczej mającej na celu wymuszenie okupu. Centrum stworzone zostanie zgodnie z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu ds. Uprowadzeń, i składać się będzie z 3 komponentów:

 • Prototypu Sali Operacyjnej (SA),
 • Prototypu Mobilnego Stanowiska Dowodzenia (MSD),
 • Prototypu Mobilnego Stanowiska Analitycznego (MSA).

Konsorcjum

Kierownik projektu:

 • Dr Krzysztof Wiciak.

Instytucje realizujące projekt:

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Lider Projektu,
 • ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.,
 • Uniwersytet w Białymstoku.

Finansowanie

Projekt sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

Informacje o projekcie

Finansowanie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Powiązane aktualności

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail