Zakończony projekt

TECHNOLOGIE

w procesie karnym i ich wykorzystanie

Informacje o projekcie

Fundusz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis

Projekt wskazuje na konieczność podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez szersze wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych. Zakłada się również, że tego typu działania pozytywnie wpłyną na stymulowanie wielu dziedzin nauki – z zakresu prawa przez kryminalistykę, nauki społeczne po technologiczne – zaangażowanych w ten proces oraz poszerzy granice wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Przedstawione powyżej cele w znacznej mierze mają zostać osiągnięte dzięki zwiększeniu wykorzystania dedykowanych rozwiązań technologicznych konkretnym organom ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości przy czynnym udziale zatrudnionych u nich funkcjonariuszy. W ramach projektu prowadzone są również prace poświęcone analizie zgodności polskich regulacji prawnych związanych z akwizycją i analizą danych retencyjnych z art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz z art. 49 i 51 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Cele

Celem projektu jest przeprowadzenie szerokich badań w zakresie wyznaczania kierunków podniesienia bezpieczeństwa obywateli z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, kryminalistycznej i kryminologicznej. W głównej mierze dotyczy to rozwiązań technologicznych, które mogą wspierać organy ścigania, służby specjalne oraz wymiar sprawiedliwości w realizowaniu zadań zarówno w obszarze czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak też procesowych (dowodowych).

Konsorcjum

Kierownik projektu:

 • Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski.

Instytucje realizujące projekt:

 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa – Lider Projektu,
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

Informacje o projekcie

Finansowanie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Powiązane aktualności

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail