Zakończony projekt

Standard cyberbezpieczeństwa PPBW

Standard cyberbezpieczeństwa PPBW

Logo STANDARDCYBER

Informacje o projekcie

Akronim projektu
STANDARDCYBER
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Czas realizacji
2.02.2019 – 31.07.2019
Strona internetowa
https://standard-cyber.ppbw.pl/

Opis

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego opracowała Standard Cyberbezpieczeństwa przeznaczony zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych. Jego celem jest przygotowanie organizacji na zagrożenia płynące z korzystania z internetu.

1. STANDARD CYBERBEZPIECZEŃSTWA – DLACZEGO POWSTAŁ?
2. KORZYŚCI Z WDROŻENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
3. JAK WDROŻYĆ STANDARD CYBERBEZPIECZEŃSTWA?
4. DODATKOWE INFORMACJE

1. Standard Cyberbezpieczeństwa – dlaczego powstał?

Ze względu na nasilającą się skalę ataków dokonywanych przy pomocy internetu, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne narażone są na wiele nowych zagrożeń. Przez to organizacje są zmuszone do przeciwstawiania się tego rodzaju niebezpieczeństwom. Ponadto, ze względu na obowiązujące rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), wszystkie firmy i instytucje zobowiązane są do należytej ochrony danych. Przetwarzanie takiego typu informacji w praktyce w zdecydowanej większości odbywa się w sposób elektroniczny. Zważywszy na to, wciąż poszukiwane są rozwiązania, które byłyby wsparciem w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W związku z tym Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie analizy dostępnych standardów stwierdziła, że nie ma odpowiedniego standardu dedykowanego małym i średnim przedsiębiorstwom, a także instytucjom publicznym. Najbardziej znana Norma ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – w praktyce jest przeznaczona dla dużych podmiotów, które mają wyspecjalizowane zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo organizacji. W rzeczywistości mniejsze organizacje nie posiadają narzędzi do skutecznej walki z cyberzagrożeniami.

Z tych powodów Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego postanowiła to zmienić i opracować autorski Standard Cyberbezpieczeństwa. W tym celu PPBW wykorzystała doświadczenie nabyte zwłaszcza w trakcie uczestnictwa we wdrażaniu międzynarodowych standardów (ISO 27001, ISO 37001), jak i w procesie tworzenia nowych (członek grup roboczych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, współpraca z Europejską Organizacją Standaryzacyjną CEN). Od samego początku tworzenia Standard Cyberbepieczeństwa miał być pomocnym narzędziem, którego wykorzystywanie nie będzie powodowało uciążliwych prac, a także czasochłonnych zadań dla pracowników.

2. Korzyści z wdrożenia dla firm i instytucji publicznych:

 • Podniesienie świadomości pracowników w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Przygotowanie zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników na cyberzagrożenia
 • Zdiagnozowanie kluczowych elementów dla organizacji w celu skutecznego przeciwstawienia się cyberatakom
 • Lepsza ochrona danych osobowych
 • Dobór odpowiednich rozwiązań technicznych, dzięki którym organizacja skutecznie ochroni się przed cyberatakami
 • Zaimplementowanie elementów ISO 27001, co ułatwia przyszłe wdrożenie standardu, np. w przypadku rozwoju organizacji
 • Indywidualne podejście instytucji wdrażającej Standard do potrzeb danej organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

3. Jak wdrożyć Standard Cyberbezpieczeństwa?

4. Dodatkowe informacje

Standard Cyberbezpieczeństwa został opracowany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zrealizowała innowacyjny projekt pt.: „Cyberbezpieczeństwo – standard PPBW dla MŚP i instytucji publicznych”. Działanie zostało dofinansowane w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą projektu jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat Standardu Cyberbezpieczeństwa PPBW znajduje się na stronie internetowej: standard-cyber.ppbw.pl.

Finansowanie

Całkowity koszt realizacji projektu: 116 358,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 97 239,79

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Napisz do nas: projekty@ppbw.pl

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail