Aktualności

Projekt „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” – podsumowanie ostatnich działań

2022-05-26

Czas czytania: mins

Poprawa sprawności prac i kooperacji organów ścigania w obszarze zwalczania handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć jest głównym założeniem projektu pt. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”. W ostatnim czasie odbyło się kilka interesujących wydarzeń mających za zadanie osiągniecie tego celu.

Pierwszą ze zrealizowanych inicjatyw były warsztaty z zakresu wymiany informacji i zwalczania handlu ludźmi, które przeprowadzono w dniach 18-28 października 2021 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Straży Granicznej w Otwocku. W szkoleniu wzięło 65 funkcjonariuszy Policji, 30 przedstawicieli Straży Granicznej i 5 pracowników Służby Więziennej. Tematem dyskusji było m.in. podnoszenie świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi, poprawa standardu wsparcia udzielanego ofiarom tego procederu oraz zwiększenie skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie omawianego przestępstwa.

Kolejne przedsięwzięcie zorganizowane przez zespół projektowy stanowiły warsztaty online na temat specjalistycznego słownictwa angielskiego obejmujące w szczególności aspekty prawno-policyjne. Szkolenie przeprowadzono w okresie od 9 do 15 grudnia 2021 r. dla trzech grup szkoleniowych na różnym poziomie zaawansowania. Wiedza uczestników została zweryfikowana zarówno na początku, jak i końcu kursu, dzięki czemu udało się ocenić poczynione postępy. Cały cykl szkoleniowy trwał łącznie sześć dni oraz obejmował trzy warsztaty.

Następne szkolenie przeprowadzone w ramach projektu dotyczyło podstaw prawnych i legalności zatrudniania cudzoziemców. W dniach 23 lutego oraz 9 marca 2022 r. funkcjonariusze służb zapoznali się w formie online z drogą legislacyjną zatrudniania obcokrajowców na terenie Polski. Tematyka wydarzenia okazała się niezwykle przydatna i aktualna ze względu na nasilające się w tym czasie ruchy migracyjne spowodowane wybuchem wojny na Ukrainie.

Również istotne zagadnienia zostały omówione na kolejnych warsztatach w dniach 1, 2 oraz 29 marca br. z zakresu komunikacji empatycznej z ofiarami przestępstw. W trakcie kursu zwrócono uwagę na wszystkie aspekty, które należy uwzględnić podczas kontaktu z ludźmi dotkniętymi skutkami czynów zabronionych przez prawo. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. charakterystyka procesu wiktymizacji ofiar przestępstw handlu ludźmi, psychologiczny profil ofiary tego typu działań czy mechanizmy psychopatologiczne wpływające na reakcję osób pokrzywdzonych.

W każdym z powyższych szkoleń wzięło udział 100 funkcjonariuszy reprezentujących Policję, Straż Graniczną oraz Służbę Więzienną. 

Partnerem projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prace zostały sfinansowane z Programu „Sprawy Wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021

Norway grants - logo

www.eog.gov.pl | www.fundusze.mswia.gov.pl

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail