Aktualności

Projekt SAFE: Polsko-niemiecka współpraca na rzecz bezpieczeństwa pogranicza

Czas czytania: mins

Podstawą bezpieczeństwa Polski są zarówno wewnętrzne starania, aby kraj był bardziej odporny na różnego rodzaju zagrożenia, jak również międzynarodowa współpraca w tym obszarze. Podążając za tym podejściem, rozpoczęliśmy realizację projektu SAFE prowadzonego we współpracy z naszymi niemieckimi sąsiadami.

Wspólna granica, wspólne wyzwania?

Celem inicjatywy jest opracowanie transgranicznej analizy bezpieczeństwa w obszarze polsko-niemieckiego pogranicza. Wśród planowanych działań znajduje się wzmocnienie współpracy pomiędzy oboma krajami w zakresie zapobiegania i kontroli przestępczości. Przedsięwzięcie finansuje Polsko-Niemiecka Fundacji na rzecz Nauki (PNFN).

Koncepcja zostanie opracowana na podstawie efektów dwóch warsztatów dotyczących wymiany i ekspertyzy po stronie niemieckiej i polskiej z udziałem zidentyfikowanych kluczowych interesariuszy, takich jak przedstawiciele policji, samorządów lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego. W centrum uwagi znajdą się kraje związkowe Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia i Berlin po stronie niemieckiej, natomiast po polskiej województwa zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie i wielkopolskie.

Polsko-niemieckie rekomendacje

Działania będą odnosić się do przestępczości i zagrożeń, jak również subiektywnych ocen obywateli Niemiec i Polski w zakresie przypadków łamania prawa w obszarach przygranicznych. Podczas warsztatów zostaną przeanalizowane potrzeby oraz przyszłe wyzwania w dziedzinie zapobiegania przestępczości występującej na terenach leżących blisko granic pod kątem zintensyfikowanej współpracy polsko-niemieckiej. Projekt zidentyfikuje i przeanalizuje potencjał i wyzwania związane z możliwością przeprowadzenia tego badania.

Na koniec zespół realizujący SAFE podsumuje i oceni wnioski we wspólnym raporcie. Dokument będzie również zawierał rekomendacje na temat wymiany doświadczeń, a także monitorowania sytuacji i trendów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jego percepcji w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego. Wspomniane warsztaty odbędą się w Poczdamie i w Poznaniu.

Cele projektu:

 1. Przygotowanie analizy stanu bezpieczeństwa i jego percepcji przez mieszkańców regionu pogranicza polsko-niemieckiego.
 2. Porównanie wskaźników statystycznych dotyczących przestępczości i sytuacji bezpieczeństwa w celu opracowania zaleceń dla sektora publicznego, policji i administracji.
 3. Identyfikacja interesariuszy po obu stronach granicy, którzy powinni być zaangażowani w wymianę doświadczeń i stały monitoring sytuacji bezpieczeństwa na polsko-niemieckim pograniczu, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów lokalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Celem długofalowym jest powtarzanie analiz bezpieczeństwa w regularnych odstępach czasu, aby badać zachodzące zmiany i ocenić skuteczność podejmowanych działań. W ten sposób projekt wzmocni transfer wiedzy pomiędzy niemieckimi i polskimi podmiotami w zakresie prewencji kryminalnej.

Więcej informacji na temat projektu SAFE można znaleźć pod tym linkiem

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail