R4JUST – Budowanie oraz podnoszenie świadomości na temat radykalizacji i brutalnego ekstremizmu

Koordynator:

 • The University of Beira Interior – Portugal.

Instytucje realizujące projekt:

 • IPS_Innovative Prison Systems – Portugalia,
 • Directorate-General for Reinsertion and Prison Services – Portugalia,
 • College of Public Administration Bremen – Niemcy,
 • Bremen Senate of Justice and Constitution – Niemcy,
 • Agenfor International – Włochy,
 • West University of Timisoara – Rumunia,
 • ICPA International Corrections & Prisons Association – Holandia,
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska.

Opis projektu:

Celem realizacji projektu R4JUST jest budowanie oraz zwiększenie świadomości na temat radykalizacji i brutalnego ekstremizmu, poprzez wyjaśnienie:

 • dlaczego więzienia są głównym źródłem rozpoczęcia procesu radykalizacji;
 • dlaczego służby kuratorskie powinny zajmować się kwestią radykalizacji;
 • jakie znaczenie mają informacje dotyczące oceny ryzyka i potrzeb przy wydawaniu wyroku;
 • jakie potrzeby dotyczą stworzenia zintegrowanego, wielosektorowego podejścia do komunikacji.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku i potrwa do lutego 2022 roku.

Głównymi zadaniami projektu są:

 1. Zwiększenie poczucia roli i wiedzy partnerów/trenerów/uczestników szkolenia w zakresie radykalizacji postaw.
 2. Poprawa zdolności pracowników zakładów karnych i kuratorów sądowych w zakresie skutecznego rozpoznawania więźniów zagrożonych radykalizacją postaw i podejmowania działań w oparciu o taką identyfikację.
 3. Podniesienie umiejętności sędziów/prokuratorów w zakresie wykorzystywania informacji dotyczących oceny ryzyka i potrzeb podczas wydawania wyroków i podejmowania decyzji.
 4. Zwiększona świadomość i wiedza na temat znaczenia zintegrowanego, wielosektorowego podejścia do zapobiegania radykalizacji postaw.

PPBW oficjalnie dołączyła do konsorcjum projektu w lutym 2021 roku i będzie uczestniczyć w większości działań, a w szczególności w następujących Pakietach Prac (WP):

 • WP 3: Wielosektorowy kurs szkoleniowy na temat zapobiegania radykalizacji (na poziomie więziennictwa, służby kuratorskiej, sędziów oraz prokuratorów);
 • WP 4: Szkolenie na temat skuteczności strategii i programów wyjścia (exit);
 • WP 5: Wielopoziomowe i międzysektorowe działania (inicjatywy).

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę projektu www.r4just.org.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print