MINDb4ACT – Developing skills and building a community of practice for innovative, ethical and effective actions against violent extremism

Koordynator projektu:

 • Royal Elcano Institute.

Instytucje realizujące projekt:

 • Real Instituto Elcano (ELCANO) – Hiszpania;
 • Agenfor International (AGENFOR) – Włochy;
 • Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (BayFHVR) – Niemcy;
 • Ayuntamiento de Madrid (ADM) – Hiszpania;
 • Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) – Dania;
 • European Organisation for Security (EOS) – Belgia;
 • Freie Universität Berlin (FUB) – Niemcy;
 • Fondation pour la recherche stratégique (FRS) – Francja;
 • Ministerio del interior (MoHA ESP) – Hiszpania;
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska;
 • Poliisiammattikorkeakoulu (POLAMK) – Finlandia;
 • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu – Polska;
 • Police Service of Northern Ireland (PSNI) – Wielka Brytania;
 • Sheffield Hallam University (CENTRIC) – Wielka Brytania;
 • SYNYO GmbH (SYNYO) – Austria;
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB) – Belgia;
 • Frauen ohne Grenzen – Women without borders/Save – Sisters against violent extremism gemeinnutziger verein (WOMEN) – Austria;
 • Ministero della giustizia (MoJ IT) – Włochy.

Opis projektu:

MINDb4ACT to międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 19 partnerów z 10 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Jego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku i potrwa do sierpnia 2020 roku.

Priorytety badawcze projektu MINDb4ACT w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji postaw prowadzących do terroryzmu i gwałtownego ekstremizmu odnoszą się do najważniejszych zagadnień określonych w tym obszarze przez Komisję Europejską, do których należą:

 1. Usystematyzowanie dostępnych informacji i wiedzy eksperckiej w celu ułatwienia podejmowania strategicznych decyzji w tym obszarze;
 2. Zwiększenie wydajności działań interdyscyplinarnych w terenie, które dotyczą rekrutacji do organizacji terrorystycznych, socjalizacji i technik werbowania;
 3. Wykorzystanie dużych zbiorów danych (ang. big data) w celu analizy informacji dotyczących praktyk komunikacyjnych w zakresie radykalizacji postaw (głównie w sieci Internet);
 4. Polepszenie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, decydentami politycznymi i innymi zainteresowanymi instytucjami.

Projekt MINDb4ACT zakłada realizację działań w ramach tzw. „Living Labów” w 5 obszarach tematycznych: więziennictwo i sądownictwo, ośrodki dla imigrantów i centra azylu, szkoły, miasta (obszary miejskie), Internet i media.

Poprzez zaplanowane zadania i w odniesieniu do powyższych priorytetów, projekt ma na celu ulepszenie najważniejszych strategii i programów w zakresie zwalczania różnych form radykalizacji w krajach reprezentowanych w konsorcjum (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy), a także dostarczenie praktycznych rekomendacji i rozwiązań w tym obszarze dla decydentów politycznych oraz innych zainteresowanych stron.

Więcej informacji nt. MINDb4ACT znajduje się na stronie projektu pod tym linkiem.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print