INDEED – Model oparty na dowodach do oceny zapobiegania radykalizacji

Koordynator:

 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska.

Instytucje realizujące projekt:

 • VUB Institute for European Studies (VUB) – Belgia;
  Sheffield Hallam University (CENTRIC) – Wielka Brytania;
  University of Helsinki (UoH) – Finlandia;
  European Forum for Urban Security (EFUS) – Francja;
  Peace Action, Training and Research Institute (PATRIR) – Rumunia;
  Vienna Centre for Societal Security (VICESSE) – Austria;
  Deep Blue (DBL) – Włochy;
  TRANSFORM (TRANSFORM) – Szwecja;
  ITTI Sp. z o.o. (ITTI) – Polska;
  Local Police Rupel (LPR) – Belgia;
  Polish Police Regional HQ in Gdansk (KWPG) – Polska;
  Hellenic Police (HP) – Grecja;
  Riga Municipal Police (RMP) – Łotwa;
  Ministry of Justice and Constitutional Affairs Federal State of Bremen (MoJ) – Niemcy;
  Center for Security Studies (KEMEA) – Grecja;
  IPS Innovative Prison Systems (IPS) – Portugalia;
  General Directorate Execution of Sentences (GDES) – Bułgaria;
  Madrid Municipal Police (PMM) – Hiszpania.
   

Opis projektu:

Celem projektu INDEED jest wzmocnienie wiedzy, możliwości i umiejętności praktyków i decydentów zajmujących się zapobieganiem i przeciwdziałaniem radykalizacji, brutalnemu ekstremizmowi i deradykalizacją w zakresie projektowania, planowania, wdrażania i ewaluacji inicjatyw w tej dziedzinie, w oparciu o podejście oparte na dowodach.

INDEED opiera się na aktualnym stanie wiedzy i rozwiązaniach (state of the art), wykorzystując ich naukowe i praktyczne atuty – wzbogacając je o dodatkowe funkcje, aby napędzać postęp i ograniczać rosnący wzrost radykalnych poglądów i przemocowych zachowań zagrażających bezpieczeństwu.

Ramy metodologiczne INDEED opierają się na podejściu „5 I”, tj. 5 fazach projektu: Identyfikacja; Zaangażowanie; Innowacje; Wdrożenie; Wpływ. U podstaw metodologii pracy INDEED leży interdyscyplinarne i partycypacyjne podejście, które obejmuje współtworzenie poszczególnych etapów projektu i wdrażanie ich przy ścisłym zaangażowaniu wielosektorowych interesariuszy. Tworzenie SMART Hubs (Stakeholder Multisectoral Anti-Radicalisation Teams) jako części INDEED ma na celu ułatwienie tego procesu.

Wśród głównych celów projektu są:

 1. Opracowanie uniwersalnego modelu opartego na dowodach (Evidence-Based Evaluation Model; EBEM) do oceny zapobiegania radykalizacji i jej łagodzenia.
 2. Opracowanie praktycznego narzędzia oceny opartego na EBEM.
 3. Stworzenie przyjaznych dla użytkownika repozytoriów (repozytoria czynników radykalizacji i ścieżek prowadzących do radykalizacji; czynników wzmacniających odporność na radykalizację; zbiór praktyk opartych na dowodach – wykorzystywanych do praktycznego wykorzystania przez praktyków i decydentów.
 4. Wdrażanie dedykowanych programów i szkoleń (offline/online).
 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print