PPBW zostało członkiem dwóch Komitetów Technicznych PKN

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dniem 6 lipca 2018 roku została członkiem dwóch Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). W związku z tym faktem PPBW będzie uczestniczyło w pracach KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ludności oraz KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia.

Zakres tematyczny KT 306 obejmuje m.in. ochronę i obronę przed bronią masowego rażenia, ochronę obywateli przed zjawiskami groźnymi dla życia i zdrowia lub powodującymi straty materialne oraz minimalizowanie ich skutków, przeciwdziałanie terroryzmowi, bezpieczeństwo łańcucha dostaw oraz zmniejszenie ryzyka popełniania przestępstw z wykorzystaniem produktów i usług. KT 323 zajmuje się usługami objętymi ustawą o ochronie osób i mienia.

Członkami KT 306 jest łącznie 26 podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego, takich jak Komenda Główna Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA czy Urząd Dozoru Technicznego. W prace Komitetu Technicznego 323 zaangażowanych jest 12 członków, wśród których znajduje się m.in. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print