PPBW zorganizuje pilotażowe szkolenia na temat zapobiegania radykalizacji

2019-06-13

Czas czytania: mins

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje we wrześniu dwa pilotażowe szkolenia pt. “Zrozumieć radykalizację – mechanizm powstawania i skuteczne zapobieganie ekstremizmom – szkolenie dla pedagogów, psychologów i nauczycieli”.

Pierwszą grupą docelową szkolenia są nauczyciele z województwa wielkopolskiego, drugą natomiast przedstawiciele instytucji lokalnych z Poznania, w tym partnerzy Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w zakresie zrozumienia, czym jest proces radykalizacji, jakie są jej formy, jaka jest sytuacja pod względem radykalizacji w Polsce oraz jak reagować i przeciwdziałać.

Wstrząsy i kryzysy społeczne, problemy gospodarcze, głębokie zmiany, dyskurs polityczny, osłabione więzi rodzinne znacząco wpływają na wzrost popularności radykalnych poglądów. Należy pamiętać, że radykalizacja to nie tylko fundamentalizm islamski, to przede wszystkim zachowania, które możemy zauważyć wokół nas takie jak mowa nienawiści, ksenofobia, czy radykalizacja prawicowa. Kluczowe jest, aby reagować na wczesnym etapie rozpoznania takich zachowań. Dlatego tak ważne jest zrozumienie problemu oraz poznanie procesu i zjawiska radykalizacji.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego MINDb4ACT. MINDb4ACT jest koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 18 partnerów z 9 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). Celem projektu jest ulepszenie najważniejszych strategii i programów w zakresie zwalczania różnych form radykalizacji w krajach reprezentowanych w konsorcjum, a także dostarczenie praktycznych rekomendacji i rozwiązań w tym obszarze dla decydentów politycznych oraz innych zainteresowanych stron. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail