Aktualności

Podsumowanie warsztatów edukacyjnych PARTICIPATION

2022-12-15

Czas czytania: mins

Za nami spotkanie upowszechniające działania projektu PARTICIPATION „Od mowy nienawiści do radykalizacji – jak rozpoznawać i reagować w przypadku radykalizacji postaw dzieci i młodzieży”. Wydarzenie odbyło się 8 grudnia br. w Poznaniu i było doskonałą okazją do przedstawienia wyników prowadzonych badań.  

Warsztaty miały na celu zaznajomienie uczestników z dotychczasowymi rezultatami wdrażanej inicjatywy. Istotnym zadaniem było rozpowszechnienie wiedzy na temat alarmujących zachowań wśród dzieci i młodzieży, czynników sprzyjających radykalizacji oraz sposobów jej zapobiegania. Wśród prelegentów znaleźli się reprezentanci naszej organizacji: Nina Czyżewska – Specjalista ds. Projektów i Jakub Horn – Radca Prawny. Mogliśmy również wysłuchać prezentacji ekspertki PPBW w obszarze ekstremizmu islamskiego i bezpieczeństwa kulturowego – dr Magdaleny El Ghamari oraz historii Stanisława Czerczaka.

Nina Czyżewska rozpoczęła od zaznajomienia uczestników z działaniami i sposobem funkcjonowania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Następnie przedstawiła wnioski płynące z kilkuetapowych badań, w których wykorzystano zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne metody badawcze. Poszczególne fazy projektu uwzględniały analizę ilościową przy użyciu ankiety oraz technikę Community Mapping i Laboratorium Społecznego. Znaczna część informacji dotyczyła programów edukacyjnych, czynników sprzyjających alienacji, radykalizacji, polaryzacji, ekstremizmowi oraz rekomendacji profilaktyki.

Prezentacja Niny na warsztatach PARTICIPATION

Kolejno głos zabrała dr Magdalena El Ghamari reprezentująca również Collegium Civitas, która przybliżyła termin radykalizacji i omówiła jej mechanizmy. Wystąpienie było podzielone na dwie części i dotykało problemu rozpoznania zagrożenia z uwagą na zachowania powszechne wśród nastolatków, a także przedstawiało sugestie reagowania na niepokojące sygnały. Prezentacja dr El Ghamari ożywiła dyskusję na sali i otworzyła przestrzeń na wymianę doświadczeń i przemyśleń związanych z kwestią definiowania ekstremizmów oraz klasyfikowania znaków jako niebezpieczne czy alarmujące.

Niezwykłą wartość wniosła obecność tzw. „żywej książki”, czyli osoby gotowej podzielić się swoim doświadczeniem. Gościem organizowanego przez nas wydarzenia był Stanisław Czerczak z Fundacji CODEX – opowiedział on o swojej młodości, drodze, która przyczyniła się jego radykalizacji, a także historii powrotu do stabilnego życia. Przekazał swoją wiedzę w postaci anegdot, co ułatwiło zbliżenie się do tematu.

Magdalena El Ghamari prezentacja warsztaty PARTICIPATION

Wydarzenie zakończyło się prezentacją Jakuba Horna, który przybliżył uczestnikom aspekty prawne związane z przestępstwami z nienawiści. Podniesiona została kwestia definicji mowy nienawiści i interpretacji przepisów z nią związanych. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o zmianach wprowadzonych przez ustawodawcę oraz zaznajomić się z podstawami rozumienia zapisów w kodeksie karnym. Jakub Horn przedstawił również przykłady badań nad przestępstwami z nienawiści, a także podjął próbę wyjaśnienia, jak pozyskaną wiedzę można wykorzystać w praktyce.

Warsztaty dały szansę uczestnikom przyswoić sporą dawkę wiedzy i oprócz zapewnienia wartości edukacyjnej, przebiegły w przyjemnej atmosferze. Dyskusje prowadzone były nie tylko na sali, ale także podczas przerw. Co najważniejsze, udało nam się rozpowszechnić wiedzę na temat wyników projektu.
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail