Podsumowanie szkolenia dot. przemocy rówieśniczej w kontekście dzieci z rodzin migranckich

2022-07-27

Czas czytania: mins

Problemy i zagrożenia związane z integracją uczniów z rodzin migranckich są stosunkowo nowym zjawiskiem w polskim systemie edukacyjnym. Mając na uwadze istotę tego problemu, 21 lipca br. przeprowadziliśmy we Wrocławiu szkolenie pt. „Od alienacji i polaryzacji do bullying’u – jak rodzi się przemoc rówieśnicza? Jak zapobiegać i reagować w szkole?”.

Wydarzenie było częścią Laboratorium Społecznego (ang. Social Lab) poświęconego rozpoznaniu istotnych wyzwań dla społeczności lokalnej. Spotkanie adresowano do przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą migrancką w placówkach oświatowych, którzy pełnią również rolę asystentów międzykulturowych pomagających w zaaklimatyzowaniu się w polskim systemie edukacji. Wśród uczestników przedsięwzięcia znalazły się osoby zajmujące się na co dzień podopiecznymi z Ukrainy oraz asystenci romscy.

Szkolenie poprowadziła Joanna Wajda, Wiceprezes Fundacji Dom Pokoju prowadzącej pogotowie mediacyjne wspierające szkoły w radzeniu sobie z wyzwaniami wynikającymi z zagrożenia przestępczością rówieśniczą. Tematem kursu były praktyczne techniki i narzędzia rozpoznawania postaw mogących prowadzić do przemocy, identyfikowanie motywacji i niezaspokojonych potrzeb uczniów będących przyczyną agresji, a także metody reagowania i rozwiązywania konfliktów. Formuła wydarzenia opierała się o pracę na realnych przykładach i praktykach działania pogotowia mediacyjnego.

Początek problemów związanych z integracją uczniów z rodzin migranckich to w głównym stopniu rok 2014 i rozpoczęcie pierwszego etapu wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wówczas do Polski napłynęła pierwsza fala migrantów. W kolejnych latach zjawisko narastało, a po 24 lutego 2022 roku stało się czymś masowym. Przesiedlanie się do naszego kraju dotyczy oczywiście również przybyszów z innych państw, także tych spoza Europy, jednakże to Ukraińcy stanowią zdecydowanie największą grupę napływową. Zjawisko integracji migrantów ukraińskich czy osób pochodzących z innych krajów będzie stale obecne w polskim systemie edukacyjnym i w społecznościach lokalnych.

W związku z tym ten istotny temat stał się przedmiotem zainteresowania europejskiego projektu PARTICIPATION, w ramach którego zorganizowano szkolenie. Jednym z celów prac projektowych jest analiza zjawisk prowadzących do polaryzacji, dyskryminacji i radykalizacji, a także formułowanie rekomendacji wskazujących, jak reagować na możliwe negatywne tendencje mogące skutkować przemocą.

Więcej informacji o PARTICIPATION można znaleźć pod tym linkiem

Pobierz raport podsumowujący poprzednie wydarzenie w formie Social Lab zorganizowane we Wrocławiu w dniach 6 oraz 7 czerwca br.


PARTICIPATION Social Lab - podsumowanie działań raport

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail