Podsumowanie projektu „ROZUMIEM=SZANUJĘ”

2022-09-08

Czas czytania: mins

Uczniowie (i nie tylko) I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim mieli okazję wziąć udział w serii zajęć pilotażowego edukacyjnego programu zapobiegającemu radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy nienawiści pn. „ROZUMIEM=SZANUJĘ”.

W marcu 2022 uczniowie spotkali się z Kingą Białek – naszą ekspertką, psycholog i trenerką międzykulturową, która poprowadziła „Tydzień różnorodności kulturowej” oraz „Dyskusyjny Klub Filmowy – Piękno i wyzwania wielokulturowego świata”. Zajęcia miały na celu pozwolić młodzieży zrozumieć dylematy wielokulturowości – poznać i zgłębić różnice kulturowe i zwrócić uwagę na tolerancję odmienności oraz dowiedzieć się więcej o pięknie i wyzwaniach wielokulturowego świata poprzez dyskusję z filmem. Wydarzenie zostało przyjęte z dużym entuzjazmem, natomiast Kinga udzieliła wywiadu dla jednej z uczestniczek warsztatów. Materiał dostępny jest pod tym linkiem.

Kwiecień również był intensywnym czasem w projekcie, Mirosława Korejba – nasza ekspertka z doświadczeniem w pracy w Policji, podczas której pełniła funkcję Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu ds. Ochrony Praw Człowieka, zaprosiła dwóch prelegentów na zajęcia pt. „Żywa Biblioteka”. Pierwszy z nich, prawosławny ksiądz, opowiedział o różnicach między mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz o pomocy imigrantom. Kolejnym gościem był edukator, działacz społeczny i ekspert ds. przeciwdziałania radykalizacji w środowisku młodzieżowym, który porozmawiał z młodzieżą o zagrożeniach, jakie niesie za sobą radykalizacja. Wygłoszone prelekcje podniosły świadomość uczniów nt. tolerancji, jej braku oraz źródłach tych zachowań.

W kwietniu warsztaty w zakresie ćwiczenia umiejętności życiowych przeprowadziła również Monika Wiktorowicz-Sosnowska, dr nauk społecznych, socjolog pracująca z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Warsztaty miały interaktywny charakter i były skupione na podniesieniu poczucia własnej wartości wśród młodzieży, emocjach, relacjach oraz problemach związanych ze stereotypami.

W projekcie przewidzieliśmy również wykłady dla rodziców uczniów I LO. Dnia 28 kwietnia odbyło się spotkanie poprowadzone przed Marzenę Kordaczuk-Wąs, dr nauk społecznych w specjalności socjologia bezpieczeństwa, autorkę i koordynatorkę merytoryczną projektu oraz Jakuba Horna, radcę prawnego i uczestnika wielu inicjatyw w obszarze bezpieczeństwa. Temat stanowiło następujące pytanie: „Radykalizacja – mit czy fakt?”. Wykład przybliżył rodzicom temat radykalizacji,  opisując jej proces, a także czynniki zagrożenia i rozpoznania przejawów zachowań radyklanych wśród młodzieży. Druga część wykładu dotyczyła aspektów prawnych i konsekwencji wynikających z użycia mowy nienawiści zarówno w realiach, jak i w Internecie.

Kolejne zajęcia przeznaczone dla rodziców, to wykład „Zrozumieć Nastolatka”, podczas którego dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska przedstawiła wiedzę na temat czynów ryzykownych nastolatka (m.in. bunt adolescenta). Dorośli mogli rozwinąć umiejętności poprawnej komunikacji z dzieckiem i dowiedzieli się jaką rolę w kształtowaniu postaw pełnią kontekst społeczny i więzi rodzinne. Poznali również, czym jest konflikt i zachowanie ryzykowne, a także w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach konfliktowych z nastolatkiem. Dodatkowo uczestnicy poznali, czym różni się konflikt od przemocy w rodzinie i jak jej przeciwdziałać. Zajęcia te zakończyły serię działań dla odbiorców z I LO w Gorzowie w ramach projektu „ROZUMIEM=SZANUJĘ”.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z wydarzeń dostępnymi na profilu facebookowym przedsięwzięcia.

Projekt został sfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail