Podsumowanie pokazu technologii dedykowanych dla służb – 6.12.2017 r.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 2005 roku organizuje coroczne konferencje, na których przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mają okazję do zapoznania się z dedykowanymi dla nich nowoczesnymi technologiami. Podobnie było 6 grudnia 2017 roku w Warszawie, gdzie pokaz technologii towarzyszył konferencji pt. „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

W Pałacu Prymasowskim swoje najnowsze, światowej klasy rozwiązania zaprezentowały zarówno prywatne podmioty, jak i instytucje naukowe. Wśród występujących byli przedstawiciele kilku firm. Jakub Nowakowski z COMPAREX Poland omówił kwestie związane z zarządzaniem oprogramowaniem w kontekście przygotowania do RODO. Mariusz Krüger oraz Paweł Szuber z SATLAN Sp. z o.o. wzbudzili zainteresowanie słuchaczy kamerami nasobnymi, które służą funkcjonariuszom do nagrywania czynności służbowych.

Aleksander Goszczycki z Matic Sp. z o.o. zapoznał zebranych z kierunkami rozwoju analizy kryminalnej i rozwiązaniami firmy w tym obszarze. Mediarecovery reprezentowane przez Tomasza Tatara i Dominika Gierałta pokazało nowe możliwości informatyki śledczej w obszarze analizy obrazów i materiałów wideo.

Równie interesujące były prezentacje innowacji opracowanych przez instytucje naukowe. Uczestnicy pokazu technologii w trakcie wystąpienia dra Grzegorza Gudzbelera z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zapoznali się z systemem VIRTPOL będącym mobilnym symulatorem szkoleniowym służącym do doskonalenia działań interwencyjnych, w tym treningu strzeleckiego.

Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaprezentowali dwa programy: File Seeker 2 (FSK 2) oraz BIOWIZ. Pierwsze rozwiązanie przedstawione przez prof. dra hab. inż. Marka Kisiela-Dorohinickiego przeznaczone jest do prowadzenia off-line’owego badania nośników danych. Druga technologia omówiona przez dra inż. Kamila Piętaka pomaga w identyfikacji osób na podstawie zdjęć i materiałów wideo z wykorzystaniem cech biometrycznych twarzy.

W dalszej części pokazu technologii dr hab. inż. Krzysztof Poźniak z Politechniki Warszawskiej przybliżył jego uczestnikom założenia Integratora Systemów Wizyjnych – platformy zapewniającej integrację sygnałów wideo pochodzących z różnych źródeł. Na zakończenie wydarzenia dr hab. inż. Jacek Stefański z Politechniki Gdańskiej omówił system szybkiej transmisji danych multimedialnych dla potrzeb granicy państwowej o nazwie STRUGA.

Pokaz technologii umożliwił zaprezentowanie zaawansowanych polskich rozwiązań technicznych opracowanych w dużej części poprzez prace badawczo-rozwojowe, współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W każdej prezentacji udział wzięło od 20 do 50 uczestników reprezentujących następujące służby i instytucje:

 • Biuro Ochrony Rządu;
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • Policja (Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Funkcjonariusze Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji i Komend Wojewódzkich Policji);
 • Straż Graniczna;
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Straż Ochrony Kolei;
 • Żandarmeria Wojskowa;
 • Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • Prokuratura Krajowa;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • instytucje naukowe oraz przedstawiciele przemysłu.

Program pokazu technologii dedykowanych dla służb znajduje się tutaj.

Szczegółowe opisy prezentowanych zagadnień można znaleźć tutaj.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print