Wydarzenie

Podsumowanie konferencji PPBW z zakresu profilaktyki zintegrowanej

6 grudnia 2017 roku mury Pałacu Prymasowskiego w Warszawie gościły uczestników konferencji pt. "Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży". Głównym organizatorem wydarzenia była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Konferencję objęli Patronatem Honorowym: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Minister Edukacji Narodowej. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia był Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Wydarzeniu towarzyszył pokaz technologii i rozwiązań opracowanych dla służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Po otwarciu konferencji przez prof. Emila W. Pływaczewskiego, Koordynatora Głównego PPBW, swoje przemówienia wygłosili Goście Honorowi:

 • dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • nadinsp. Andrzej Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji;
 • Dorota Zawadzka, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Po wystąpieniu Gości Honorowych Rashel Talukder, Dyrektor Zarządzający PPBW, zaprezentował aktualne działania podejmowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W dalszej części głos zabrała sędzia Anna Maria Wesołowska, wprowadzając uczestników konferencji w tematykę profilaktyki zintegrowanej. Następnie swoje działania prezentowali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości (sędzia Krzysztof Jerzy Piaseczny, Kierownik zespołu ds. Edukacji Prawnej Dzieci i Młodzieży) oraz Policji (mł. insp. dr Marzena Kordaczuk-Wąs, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji). Kolejny prelegent dr Szymon Grzelak, Prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, przedstawił wyniki badań z zakresu profilaktyki zintegrowanej.

Ważną częścią konferencji była debata nt. profilaktyki zintegrowanej w Polsce, jej stanu obecnego oraz rekomendowanych kierunkach działań. W rozmowie prowadzonej przez Bartosza Pilitowskiego, Prezesa Fundacji Court Watch Polska, uczestniczyli występujący już wcześniej sędzia Anna Maria Wesołowska, dr Szymon Grzelak oraz dr Agnieszka Barczykowska i dr Katarzyna Pawełek z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W trzeciej, ostatniej części konferencji, odbyły się prezentacje przedstawicieli oświaty, instytucji samorządowych, policji oraz szkół, którzy przybliżyli praktyczne przykłady działań profilaktycznych podejmowanych na terenie całej Polski.

Warto podkreślić, że konferencja przyciągnęła ponad 200 uczestników z całego kraju, wśród których byli przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych, szkół, kuratoriów oświaty, ośrodków naukowych i innych instytucji zainteresowanych tematyką konferencji. Wydarzenie pobudziło środowisko do dyskusji nad rolą i kierunkiem rozwoju profilaktyki zintegrowanej w Polsce, a wyciągnięte wnioski będą pomocne przy dalszych pracach nad omawianymi zagadnieniami.

Program konferencji

Program wydarzenia towarzyszącego

Zapis wideo całej konferencji umieszczony jest poniżej, natomiast prezentacje prelegentów znajdują się tutaj.

Prof. Emil W. Pływaczewski, Koordynator Główny Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego: "Uroczyste otwarcie konferencji PPBW".

Rashel Talukder, Dyrektor Zarządzający Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego: "Prezentacja działań podejmowanych w ramach PPBW".

Nadisnp. Andrzej Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji: "Nagranie przemówienia podczas konferencji PPBW".

Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich: "Wystąpienie z 6 grudnia 2016 r.".

Dorota Zawadzka, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka: "Wystąpienie podczas konferencji PPBW".

Sędzia Anna Maria Wesołowska: "Wprowadzenie do tematu konferencji".

Sędzia Krzysztof Jerzy Piaseczny, Zespół ds. Edukacji Prawnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości: "Prezentacja działań Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie edukacji prawnej".

Mł. insp. Marzena Kordaczuk-Wąs, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji - "Wystąpienie podczas konferencji PPBW".

Dr Szymon Grzelak, Prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej: "Wystąpienie nt. profilaktyki zintegrowanej".

Debata: "Profilaktyka zintegrowana w Polsce - stan obecny, kierunki działań".

Małgorzata Guellard, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kalinówce: "Uczeń, rodzic, nauczyciel - razem dla bezpiecznego dzieciństwa w gminie Głusk".

Marzena Brenk-Sułkowska, Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą: "Kostrzyn nad Odrą - ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami!", projekt zrealizowany w ramach Programu "Razem Bezpieczniej".

Kom. Michał Królikowski, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu: "Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych".

Artur Górka, Sekretarz Gminy Jabłonka: "Gmina Jabłonka - aktywności podejmowane w obszarze profilaktyki dzieci i młodzieży".

Małgorzata Szyszka-Nowak, Gmina Koluszki: "Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież”, projekt zrealizowany w ramach Programu „Razem Bezpieczniej".

Agnieszka Szemplińska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy: "Prezentacja działań Gminy Nidzica w obszarze profilaktyki zintegrowanej".

Renata Szustakiewicz, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie: "Profilaktyka oraz terapia dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Bełchatowie".

St. sierż. Kinga Baracz, Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mielcu: "Profilaktyka uzależnień w Powiecie Mieleckim".

Prof. Emil W. Pływaczewski, Koordynator Główny Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego: "Podsumowanie konferencji PPBW".

Prof. Arkadiusz Letkiewicz, Koordynator ds. Realizacji Projektów Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego: "Zakończenie konferencji PPBW".

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail