Podsumowanie III Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych

W dniu 23 kwietnia 2018 roku w Poznaniu, w ramach targów SECUREX, odbyło się III Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych. Podczas tegorocznego Forum debatowano nad „Rolą policyjnych klas mundurowych w kształtowaniu postaw obywatelskich młodzieży w aspekcie bezpieczeństwa”.

W imieniu gospodarza Międzynarodowych Targów Poznańskich III Forum otworzyła Elżbieta Roeske Wiceprezes Zarządu MTP, wskazując, iż współpraca na rzecz bezpieczeństwa z instytucjami państwowymi i samorządowymi jest jednym z głównych zadań Targów, w które wpisuje się także współorganizacja Forum. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka w swoim inauguracyjnym wystąpieniu podkreślił, iż wielkopolski program ramowy dla klas policyjnych z jednej strony pozwala każdej klasie uczestniczyć w identycznych zajęciach o tematyce związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ale i organizowane zajęcia, zwłaszcza stacjonarne warsztaty szkoleniowe i treningi kompetencji, sprzyjają wzmacnianiu więzi w grupie oraz uczą pracy zespołowej. Dyrektor Zarządzający Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rashel Talukder wskazał, iż klasy policyjne to nie tylko nauka dla wybranych uczniów m.in. z zakresów prawa i prewencji, ale również budowanie szerokiego grona osób działających w różnych aspektach profilaktyki i aktywnych w przedsięwzięciach o charakterze wolontariatu.

W otwarciu Forum uczestniczył Krzysztof Błaszczyk Wicekurator Oświaty w Poznaniu, który w wystąpieniu wskazał na wagę podjętej ponad 10 lat temu w Wielkopolsce inicjatywy tworzenia klas profilowanych o kierunku policyjnym i pracy w tym zakresie dyrektorów szkół, koordynatorów szkolnych oraz policjantów profilaktyków.

Podczas kolejnych wystąpień uczestnicy zapoznali się z dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie rozwoju klas policyjnych, które przedstawili liczni reprezentanci szkół.

W drugiej części Forum, przedstawiciel Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego poprowadził debatę z udziałem dr Agnieszki Barczykowskiej z Zakładu Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Anny Czarneckiej Koordynatora Programu Ramowego dla klas policyjnych KWP w Poznaniu, Marii Bychawskiej Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Śremie oraz dr Jakuba Jasiczaka z Fundacji Fort.

W trakcie debaty została podkreślona rola klas policyjnych, które są odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi i od wielu lat cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Jak stwierdzono, programy zajęć muszą jednak cały czas ewaluować zgodnie z trendami w zakresie bezpieczeństwa, zmian prawnych, rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Uczestnicy debaty jednoznacznie wskazali, iż jest to możliwe tylko wtedy, gdy dyrekcja szkoły i nauczyciele przy współpracy z policjantami w pełni angażują się w działania edukacyjno-organizacyjne. Wiele szkół właśnie w ten sposób realizuje program nauczania i współpracy, czego efektem jest kilka tysięcy absolwentów klas policyjnych w Wielkopolsce i kolejni uczniowie starający się do nich dołączyć.

W trakcie debaty zastanawiano się także nad przyszłością policyjnych klas mundurowych, w tym możliwością wykorzystania potencjału uczniów w aspekcie zwiększania poziomu bezpieczeństwa kraju. Jak stwierdzili jej uczestnicy, możliwości są duże, a przykłady dobrych praktyk widoczne są podczas licznych eventów czy przedsięwzięć o charakterze wolontaryjnym, w których młodzież regularnie bierze udział.

Na zakończenie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka za wysokie zaangażowanie w powyższym obszarze wyróżnił kilkanaście osób. Wśród nich byli dyrektorzy szkół, nauczyciele koordynatorzy policyjni, przedstawiciele podmiotów współorganizujących zajęcia teoretyczne i praktyczne. W podsumowaniu podkreślił, iż wszystkie zgłoszone pomysły zostaną poddane konstruktywnej analizie, a co jest w gestii KWP w Poznaniu wdrożone do realizacji, jak m.in. wniosek sprzed czterech lat – z podobnej konferencji – dotyczący uruchomienia treningów kompetencyjnych.

Forum to już cykliczna inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z uwagi na poruszaną tematykę, trzecia edycja Forum została zorganizowana w ramach interdyscyplinarnego przedsięwzięcia „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”, które powstało w 2015 roku w celu podejmowania kompleksowych działań w zakresie monitorowania, wykrywania oraz przeciwdziałania zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży. Szczegółową prezentację na temat działań podejmowanych w ramach Obserwatorium przedstawił kom. Michał Królikowski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli środowisk samorządowych, służb mundurowych, administracji rządowej, świata nauki, szkolnictwa oraz organizacji pozarządowych. Liczną grupą tegorocznego Forum byli uczniowie, którym to spotkanie również było dedykowane.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print