Zintegrowane podejście do radykalizacji – szkolenie

Radykalne ideologie nierzadko mają ogromny wpływ na osoby przebywające w zakładach karnych i pod obserwacją służb kuratorskich. Stawia to kolejne wyzwania przed praktykami, których praca polega na reintegracji tych osób ze społeczeństwem. Dlatego w ramach projektu MIRAD zostały stworzone szkolenia mające ułatwić to zadanie.

Projekt MIRAD dostarcza innowacyjne i dostosowane do potrzeb programy szkoleniowe, mające na celu zwiększenie praktycznych umiejętności praktyków w zakładach karnych, służbach kuratorskich i organizacjach pozarządowych w zakresie stosowania strategii wyjścia wobec osób zradykalizowanych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o kursie „Zintegrowane podejście do radykalizacji dla służby więziennej, służby kuratorskiej i organizacji pozarządowych”, który ma na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej pracowników zakładów karnych, kadry kuratorskiej i instytucji pozarządowych w zakresie zapobiegania radykalizacji, oceny i interwencji. Oraz o szkoleniu Train the Trainer, którego celem jest podnoszenie kompetencji i umiejętności praktyków w zakresie szkolenia innych praktyków.

KURS „ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO RADYKALIZACJI DLA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, SŁUŻBY KURATORSKIEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”

Kurs będzie dostępny w języku polskim w formie e-learningu i będzie mógł być realizowany we własnym tempie za pośrednictwem platformy szkoleniowej Corrections Learning Academy. Jest on skierowany do praktyków z Bułgarii, Francji, Grecji, Hiszpanii i Polski. Program obejmuje trzy główne tematy:

  • zjawisko radykalizacji w szerszym kontekście, umożliwiając zrozumienie powiązanej z nią terminologii, pojęć, czynników ryzyka i mechanizmów,
  • instrumenty oceny ryzyka i potrzeb w kontekście pozbawienia wolności, probacji i społecznym, czyli zestaw narzędzi RRAP i związane z nimi indywidualne badanie pod kątem radykalizacji,
  • koncepcja bezpieczeństwa dynamicznego, zasady interwencji i podejścia do interwencji, programy i strategie wyjścia, a także model oceny i ramy metodologiczne WayOut.

Całkowity czas trwania kursu e-learningowego szacuje się na około 10 godzin. Moduł I powinien zająć 210 minut, Moduł II – 280 minut, a Moduł III – 120 minut, przy czym uczestnicy szkolenia R4JUST muszą ukończyć jedynie 5,5 godziny ze względu na częściowe pokrywanie się treści tych kursów.

Po pomyślnym zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział jak również otrzyma informacje o innych wydarzeniach, które odbędą się w trakcie trwania projektu.

Pełen program tego szkolenia znajdą Państwo tutaj.

KURS „TRAIN THE TRAINER”

Projekt MIRAD oferuje również program szkolenia trenerów, którego celem jest podnoszenie kompetencji i umiejętności praktyków w zakresie szkolenia innych praktyków.

Jest on również darmowy, lecz dostępny wyłącznie w języku angielskim. To także szkolenie w formie e-learningu, realizowane we własnym tempie. Jego całkowita długość to około 5 godzin.

Pełen program szkolenia „Train the Trainer” można znaleźć tutaj.

REJESTRACJA

Programy szkoleń MIRAD „Zintegrowane podejście do radykalizacji dla służby więziennej, służby kuratorskiej i organizacji pozarządowych” oraz „Train the Trainer” są skierowane do personelu technicznego (np. psychologa, wychowawcy, pracownika socjalnego) – lub innych osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny ryzyka i/lub oceny podatności – pracującego w zakładach karnych, służbach kuratorskich i organizacjach pozarządowychBułgarii, Francji, GrecjiHiszpanii i Polski .

Jeśli spełniają Państwo podane kryteria i chcą odbyć szkolenie, prosimy o zarejestrowanie się poprzez formularz dostępny pod tym linkiem. Można również skontaktować się z nami, aby zgłosić chęć dołączenia do kursu e-learningowego (dane kontaktowe znajdują się poniżej).

Termin rozpoczęcia szkolenia przewidziany jest na II kwartał 2023 roku (kwiecień-czerwiec). Po pomyślnej rejestracji uczestnik otrzyma email z danymi uwierzytelniającymi (nazwą użytkownika i hasłem), umożliwiającymi zalogowanie się do platformy szkoleniowej Corrections Learning Academy i dostęp do szkolenia.

Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona przez PPBW do dnia 12 marca 2023 roku.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Magda Okuniewska
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Starszy Specjalista ds. Realizacji Projektów

magda.okuniewska@ppbw.pl