„Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego w centrum handlowym” – nowe szkolenie PPBW

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego poszerzyła ofertę szkoleń o nowy moduł dedykowany centrom handlowym pt. „Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego w centrum handlowym”.

Główny cel szkolenia to przedstawienie specyfiki zagrożeń terrorystycznych oraz rozwiązań organizacyjnych i prawnych na wypadek ich zaistnienia. Szkolenie jest ukierunkowane na analizę praktycznych przypadków, które miały miejsce w centrach handlowych. Szkolenia są przeprowadzane głównie w siedzibie Zamawiającego lub innym dogodnym dla niego miejscu. Plan szkolenia może zostać dopasowany do oczekiwań przedstawionych przez podmiot zamawiający.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z programem oraz ofertą szkolenia. Więcej szczegółów nt. nowego modułu szkoleniowego można znaleźć pod tym linkiem.