My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa

Kierownik projektu:

  • dr inż. Maciej Stroiński – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Instytucja realizujące projekt:

  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Cel projektu:

Opracowanie bazowej architektury dla usług o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.

Opis projektu:

Planowane prace badawcze prowadzą do zdefiniowania bezpiecznych usług dla służb związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, opartych na szybkiej i nowoczesnej infrastrukturze teleinformatycznej.

W ramach projektu zdefiniowano trzy wzajemnie uzupełniające się zadania:

  1. Grid Bezpieczeństwa Publicznego zapewni wykorzystanie usług niższej warstwy (jak szyfrowanie czy usługi informacyjne) i budowanie z nich złożonych aplikacji;
  2. System integracji informacji o przestępstwach elektronicznych umożliwi automatyczne wyciąganie wniosków z różnego rodzaju danych znajdujących się w wielu lokalizacjach;
  3. Rozproszony system detekcji intruzów pozwoli na należyte zabezpieczenie sieci i systemów przechowujących dane sensytywne lub informacje niejawne.

Efektem końcowym będzie powstanie instalacji obejmującej zestaw niezawodnych i bezpiecznych usług, zbudowanych tak, aby można było je bezproblemowo wdrożyć w środowisku produkcyjnym o dużej skali (a także dodawać nowe aplikacje).

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju