Zaproszenie na szkolenie PPBW: „Etyka pracy w administracji publicznej – profilaktyka mobbingu”

23 września w Gdańsku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje pierwsze szkolenie z zakresu mobbingu i antydyskryminacji pt. „Etyka pracy w administracji publicznej – profilaktyka mobbingu”. Zapisów można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym linkiem lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: szkolenia@ppbw.pl.

Szkolenie pt. „Etyka pracy w administracji publicznej – profilaktyka mobbingu” jest skierowane do przedstawicieli administracji publicznej. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi, orzecznictwem oraz sposobami przeciwdziałania zachowaniom nieetycznym. Celem szkolenia jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym, w szczególności poprzez skupienie się na problematyce mobbingu. 

Szkolenie poprowadzi ekspert PPBW w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej w obszarze etyki, nadużyć w miejscu pracy oraz dostępu do informacji publicznej. Wieloletni pracownik administracji podatkowo-skarbowej, rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w latach 2014-2016, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowych studiów podatkowych na SGH w Warszawie i podyplomowych studiów w obszarze Public Relations na UAM w Poznaniu. 

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więcej informacji o ofercie szkoleniowej PPBW można znaleźć pod adresem: www.szkolenia.ppbw.pl.