My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Zaproszenie na konferencję pn. „Rodzinna piecza zastępcza w perspektywie XXI wieku – szanse, zagrożenia, wsparcie”

11 kwietnia 2018 roku w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego pn. „Rodzinna piecza zastępcza w perspektywie XXI wieku – szanse, zagrożenia, wsparcie”. Wydarzenie ma być okazją do spotkania się przedstawicieli środowisk zajmujących się pieczą zastępczą.

Konferencja będzie podzielona na dwa bloki: naukowy i praktyczny. Podczas pierwszego z nich wystąpią osoby związane ze światem nauki, którym bliski jest temat wydarzenia. Podczas drugiej części głos zabiorą rodzice zastępczy oraz przedstawiciele wspierających ich instytucji. Podczas sześciu sesji tematycznych poruszone zostaną zagadnienia związane z m.in. polityką społeczną, prawnymi i instytucjonalnymi perspektywami działań na rzecz dziecka, pracą socjalną czy profilaktyką społeczną.

Organizatorami konferencji są: Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”, Uniwersytet Wrocławski oraz Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „PO MOC”. Partnerem przedsięwzięcia jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Strona internetowa konferencji: http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Konferencja-naukowa-Rodzinna-piecza-zastepcza-w-perspektywie-XXI-wieku-szanse-zagrozenia