Zapraszamy na warsztaty pt. „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów”

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprasza na warsztaty pt. „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów”, które odbędą się w dniu 10 września 2018 roku w Bydgoszczy. Spotkanie poprowadzi Sędzia Anna Maria Wesołowska, znany autorytet w dziedzinie prawa, która od wielu lat współpracuje z PPBW w obszarze szeroko rozumianej edukacji prawnej społeczeństwa, także w zakresie mediacji rodzinnych.

Warsztaty są skierowane do pracowników służb społecznych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynatorów pieczy zastępczej, koordynatorów ds. mediacji. Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy na temat mediacji rodzinnych i ukazanie możliwości jej wykorzystania jako alternatywnej drogi do rozwiązywania sporów. Praktyka pokazuje, że w porównaniu z drogą sądową jest to często metoda szybsza oraz, co jest niezwykle istotne, pozwalająca na kompleksowe rozwiązanie konfliktu. Uczestnicy warsztatów pt. „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów” zostaną zapoznani z modelami pracy, sposobami prowadzenia sesji mediacyjnych, technikami interwencji czy oceny gotowości stron do przystąpienia do mediacji.

Pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z programem oraz ofertą warsztatów. Więcej szczegółów można znaleźć pod tym linkiem.