Zapraszamy na szkolenie nt. zjawisk niepożądanych, takich jak mobbing, oraz roli sygnalisty w administracji publicznej

W ramach działalności PPBW realizujemy szkolenia dotyczące różnych obszarów bezpieczeństwa. Właśnie zakończyliśmy prace nad przygotowaniem zajęć w formie online pt. „Zjawiska niepożądane, problematyka mobbingu i rola sygnalisty w administracji publicznej”.

Najbliższy kurs poświęcony powyższej tematyce odbędzie się już 24 sierpnia za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką zachowań nieetycznych, przygotowanie ich do wdrażania skutecznych procedur zapobiegania zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy oraz wzrost kompetencji pracowników z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Program szkolenia został opracowany na podstawie oferowanego dotychczas kursu na temat sygnalistów, rozwiniętego o zagadnienia związane z ich rolą w sektorze publicznym. Dzięki temu uczestnicy zajęć poznają wszystkie istotne założenia dyrektywy UE i polskiej ustawy dotyczącej tego tematu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia PPBW można znaleźć w tym miejscu.