Zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt PREVENT

Spotkanie podsumowujące projekt PREVENT pozwoli na przedstawienie finalnych rezultatów projektu oraz wymianę wiedzy i analizę potrzeb w zakresie bezpieczeństwa transportu publicznego.
 
Projekt PREVENT (PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport) jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Głównym celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej technologii dla wcześniejszego wykrywania potencjalnych zagrożeń, śledzenia wykrytych osób oraz koordynowania reakcji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
 
W ramach projektu opracowano wspólnie uzgodnione scenariusze, obejmujące istotne kwestie bezpieczeństwa oraz obejmujące identyfikację pilnych potrzeb z zakresu innowacji oraz technologii, których wdrożenie usprawni koordynację systemu bezpieczeństwa w obszarze transportu (zarówno dla operatorów, służb, jak i władz publicznych). Aktualnie przygotowywany jest wniosek aplikacyjny dla kontynuacji projektu pn. PREVENT 2, w ramach którego członkowie konsorcjum przeprowadzą przedkomercyjne zamówienie publiczne (ang. Pre-Commercial Procurement, PCP) w celu zakupu usług badawczo-rozwojowych służących opracowaniu prototypów oczekiwanych rozwiązań technologicznych.
 
Z powodu trwającej pandemii, spotkanie podsumowujące odbędzie się wyłącznie online. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich podmiotów zainteresowanych innowacyjnymi badaniami i rozwiązaniami w zakresie poprawy bezpieczeństwa w sieciach transportu publicznego. Partnerzy omówią wyzwania i perspektywy w zakresie bezpieczeństwa na poziomie europejskim, a także rezultaty projektu, planowane działania oraz oczekiwania na przyszłość.
 
Darmowa rejestracja na wydarzenie możliwa jest pod tym linkiem. Termin rejestracji upływa 16 lipca 2020 roku.

Więcej informacji nt. PREVENT znajduje się pod tym linkiem.

W razie pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Panem Bartoszem Kożuchem (bartosz.kozuch@ppbw.pl; kom. 780 093 320).