Zapraszamy do wypełnienia ankiety w ramach projektu MIRAD

Zachęcamy przedstawicieli służby więziennej, kuratoriów oraz stowarzyszeń do wypełnienia ankiety w języku angielskim na temat doświadczenia zawodowego i opinii dotyczących programów reintegracji i resocjalizacji osób skazanych, ze szczególnym naciskiem na zradykalizowanych osadzonych w zakładach karnych.

Udzielone odpowiedzi pomogą konsorcjum europejskiego projektu MIRAD w zrozumieniu perspektyw praktyków w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej i wieloagencyjnej. W związku z tym możliwe będzie konkretne określenie najbardziej istotnych kwestii, które utrudniają powodzenie programów wycofania i reintegracji w odniesieniu do przekrojowego mechanizmu współpracy. Ponadto otrzymane informacje posłużą do określenia, w jakim zakresie dane są pomyślnie przekazywane między właściwymi organami.

Przewidywany czas wypełnienia ankiety to 7 minut. Niniejszą inicjatywę koordynuje Centrum Badań nad Demokracją z siedzibą w Bułgarii. Dane zebrane podczas badania są anonimowe i poufne i będą wykorzystywane wyłącznie do celów badań naukowych prowadzonych w ramach projektu.

MIRAD project - banner