Zapraszamy do badania opinii na temat wykorzystania zaawansowanych technologii nadzoru do ochrony przestrzeni publicznej

W ramach projektu APPRAISE jesteśmy zainteresowani poznaniem opinii obywateli na temat wykorzystania technologii nadzoru przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety.

Coraz częstsze stosowanie kamer monitoringu, czujników i cyfrowych metod monitorowania przepływu osób w przestrzeni publicznej może sprawić, że obywatele będą czuli się zarówno bezpieczniejsi, jak też stopniowo bardziej obserwowani. Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny właściwie wyznaczać granicę między zapewnianiem bezpieczeństwa publicznego a naruszaniem praw i wolności obywateli.

Tego typu rozwiązania technologiczne rozwijane są w ramach projektu APPRAISE mającym na celu wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie analizy dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji i zaawansowanej wizualizacji. Posłuży to do stworzenia procedury związane z bezpieczeństwem, które poprawią zarówno bezpieczeństwo cybernetyczne, jak i fizyczne, oraz zapewnią bezpieczeństwo przestrzeni publicznych.

Konsorcjum projektu zależy na tym, aby opracowywane technologie były akceptowane przez społeczeństwo w jak największej mierze. Wypełniając tę dziesięciominutową ankietę, pozwolą nam Państwo poznać swoją opinię, a tym samym mieć wpływ na rozwój wspomnianych powyżej technologii oraz ochrony danych osobowych.

Badanie ankietowe jest prowadzone w ramach projektu APPRAISE („Facilitating Public & Private Security Operators Tto Mitigate Terrorism Scenarios Against Soft Targets”) finansowanego w ramach programu ramowego Horyzont 2020, numer grantu 101021981; więcej informacji na stronie projektu: https://appraise-h2020.eu/). 

APPRAISE - ankieta