Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach PPBW w formie online

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje szkolenia w trybie online przeznaczone dla zainteresowanych instytucji. W celu skorzystania z oferty prosimy o kontakt na adres e-mail: sonia.kliks@ppbw.pl.

Szkolenia są prowadzone w czasie rzeczywistym przez naszych trenerów, dokładnie z tą samą zawartością merytoryczną jak na szkoleniach stacjonarnych. Współpracę zdalną zapewniają specjalne narzędzia do pracy online, z których korzystać może każdy uczestnik szkolenia na swoim komputerze, w biurze lub w domu.

Głównymi tematami kursów są etyka, antykorupcja oraz cyberbezpieczeństwo. W ostatnim czasie Dział Szkoleń i Audytów PPBW realizuje dwa tego typu przedsięwzięcia:

1. Projekt szkoleniowy dla Urzędu Dozoru Technicznego:

Od października tego roku Dział Szkoleń i Audytów PPBW organizuje szkolenia dla Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie pn. „Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów, uwzględniające rozpoznawanie sytuacji korupcyjnych i sposoby zachowania w tych sytuacjach, a także konsekwencje czynu korupcyjnego dla pracowników UDT”. W czasie trwania projektu zostanie przeszkolonych 180 osób z tej instytucji.

2. Projekt szkoleniowy dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

Kolejnym kursem realizowanym online jest wydarzenie zorganizowane dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Szkolenie dotyczyło cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej. Projekt był skierowany do 300 pracowników instytucji.