My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa

Kierownik projektu:

  • Dr inż. Ewa Kuśmierek.

Instytucje realizujące projekt:

  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Lider Projektu;
  • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Future Voice System Sp. z .o.o.

Cel projektu:

Opracowanie zaawansowanego systemu Automatycznego Rozpoznawania i Przetwarzania Mowy spontanicznej (ARM-1), dedykowanego służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa i obywateli.

Opis projektu:

W ramach projektu, planuje się opracowanie nowoczesnego systemu rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej (spontanicznej) na tekst. Zakłada się, iż system ARM-1 wyposażony będzie w następujące funkcje:

  • Przetwarzanie mowy na tekst w formie dyktowania przy stanowisku biurowym;
  • Przetwarzanie mowy na tekst w formie dyktowania na dyktafon z możliwością późniejszego przetworzenia na tekst;
  • Przetwarzanie mowy na tekst z nagrań o dobrej jakości (bez wyraźnych szumów akustycznych);
  • Przetwarzanie mowy na tekst z nagrań o gorszej jakości, w których występują wyraźne zakłócenia (szumy akustyczne);
  • Automatyczna indeksacja baz nagrań (przeszukiwanie dużych baz nagrań pod kątem konkretnych fraz);
  • Rozpoznawanie treści językowych i pozajęzykowych.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju