Za nami Zjazd Porozumienia Spółek Celowych zrzeszających 27 uczelni wyższych

W dniach 2-3 grudnia 2021 r. w Poznaniu został zorganizowany Zjazd Porozumienia Spółek Celowych (PSC) reprezentujących 27 uczelni wyższych. W trakcie spotkania PPBW poprowadziła panel poświęcony pracom B+R oraz wdrażaniu innowacji w obszarze bezpieczeństwa w oparciu o środki krajowe i europejskie.

PSC to forum współpracy spółek celowych z całej Polski, których zadaniem jest komercjalizacja wyników badań naukowych, a ponadto przygotowywanie opracowań zleconych przez przedsiębiorstwa. Spółki celowe działają przy uczelniach wyższych, pomagając im w zakresie m.in. współpracy z inwestorami, aniołami biznesu oraz innowacyjnymi podmiotami gotowymi wdrażać technologie naukowe. PSC wykorzystuje synergię zrzeszonych w nim spółek celowych, aby wspierać rozwój polskiej nauki.

Podczas spotkania, na zaproszenie Przewodniczącego PSC Jakuba Jasiczaka, Dyrektor Zarządzający PPBW Rashel Talukder poprowadził panel poświęcony możliwościom wdrażania nowoczesnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa w Polsce i w Europie. Omówienie tego tematu przybliżyło uczestnikom, w jaki sposób można oprzeć swoje prace o zarówno krajowe, jak i europejskie źródła finansowania. Ponadto na podstawie realizowanych przez PPBW projektów, takich jak i-LEAD, CYCLOPES, EU-HYBNET, czy zaangażowanie w europejską sieć policji ENLETS, przedstawiono praktyczne przykłady możliwości zaprezentowania polskich rozwiązań i ich potencjału bezpośrednio służbom mundurowym z całej Europy.

W przypadku chęci współpracy w ramach promocji badań naukowych poprzez działania realizowane przez PPBW zapraszamy do kontaktu.

Zjazd Porozumienie Spółek Celowych