My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”

W dniu 26 października 2017 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”.

Konferencja poświęcona jest przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa w różnych obszarach życia społecznego przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Organizatorami konferencji jest CNBOP-PIB oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. A. de Gasperi w Józefowie.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego objęła wydarzenie Honorowym Patronatem.

Konferencja zostanie podzielona na następujące panele tematyczne:​

I. Współczesne wyzwania cyberbezpieczeństwa w biznesie;

II. Ochrona informacji oraz danych osobowych w aspekcie RODO. Bezpieczeństwo danych w sektorze prywatnym i publicznym;

III. Prawne ramy organizacji i funkcjonowania cyberprzestrzeni;

IV. Ochrona infrastruktury energetycznej przed cyberatakami;

V. Nowoczesne technologie zwiększające bezpieczeństwo obywateli.

Więcej na temat konferencji znajduje się na stronie.