Spotkania robocze w ramach projektu EU‑HYBNET – główne wnioski

Wydarzenie zorganizowane w Warszawie 28 lutego miało na celu przede wszystkim przeprowadzenie dyskusji na temat kroków związanych z przeciwdziałaniem dezinformacji, edukacją medialną, odpornością obywateli i komunikacją strategiczną.

Edukacja medialna i nauka krytycznego myślenia w społeczeństwie są niezmiennie wymieniane jako najpilniejsze potrzeby w zakresie skutecznej walki z dezinformacją. Zwiększanie świadomości już od najmłodszych lat pozytywnie wpływa na budowanie odporności społeczeństwa, pomimo tego, że nie wyróżniamy grupy najbardziej podatnej na manipulacje. Ważne jest budowanie kompetencji weryfikacji informacji. Szczególną uwagę zwrócono na to, iż edukacją medialną powinni zostać kompleksowo objęci dziennikarze, w tym studenci dziennikarstwa.

W związku z tym potrzeba nam rozwiązań systemowych. Choć oddolne inicjatywy mają niemały wpływ na świadomość zagrożeń płynących z fake newsów, to skuteczność zorganizowanych działań przyczynia się do wzrostu zaufania społeczeństwa do instytucji publicznych. To właśnie z tych powodów ważna jest skoordynowana współpraca organizacji rządowych i samorządowych z innymi instytucjami zajmującymi tematyką przeciwdziałania dezinformacji.

Dowiedz się więcej o projekcie.