Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę głównej siedziby PCSS

18 czerwca 2013 roku przy ulicy Jana Pawła II w Poznaniu przy udziale kierownictwa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Wojewody Wielkopolskiego, władz Samorządu Wielkopolskiego i Miasta Poznania, Metropolity Poznańskiego oraz licznie reprezentowanego środowiska naukowego, odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego wraz z wbudowaniem kamienia węgielnego pod budowę Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego, czyli głównej siedziby Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) będzie stanowiło bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i ich zastosowań. Kompleks obiektów CBPIO stanie się główną siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – które jest operatorem światłowodowej, krajowej sieci naukowej PIONIER, operatorem miejskiej sieci światłowodowej POZMAN, Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej oraz liczącym się w świecie centrum badawczo-rozwojowym w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego w uroczystości reprezentował dr Zbigniew Rau.