Wizyta studyjna w Kopenhadze w ramach MINDb4ACT

W dniach 29-30 maja 2018 roku przedstawiciele PPBW uczestniczyli w wizycie studyjnej w Kopenhadze, która odbyła się w związku z realizacją międzynarodowego projektu MINDb4ACT dotyczącego przeciwdziałania radykalizacji.

W wizycie, która została zorganizowana przez Duński Instytut Studiów Międzynarodowych DIIS (Danish Institute for International Studies), uczestniczyli także przedstawiciele Elcano Royal Institute z Hiszpanii oraz przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Włoch.

Celem wizyty było zaprezentowanie jak w praktyce i z udziałem jakich instytucji funkcjonuje system monitorowania, wykrywania i przeciwdziałania radykalizacji oraz ekstremizmu (CVE) w Danii.

Wizyta studyjna oparta była o 5 spotkań w instytucjach rządowych i samorządowych.

W dniu 29 maja 2018 roku odbyły się 2 spotkania. Pierwsze spotkanie miało miejsce w siedzibie DIIS z przedstawicielem Departamentu Prewencji Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu PET (Danish Security and Intelligence Service PET). Jest to instytucja krajowa, której działalność ma charakter głównie prewencyjny, odpowiada za identyfikowanie, zapobieganie, zwalczanie zagrożeń w tym także ekstremizmu i radykalizacji. Kolejne spotkanie odbyło się z Kasperem Fisker, Szefem Biura ds. Prewencji Kryminalnej (DKE) Miasta i Gminy Albertslund, współtwórcą duńskiej koncepcji CVE.

Drugiego dnia, 30 maja 2018 roku, doświadczenie w zakresie realizacji duńskiej strategii CVE zaprezentowali przedstawiciele 3 instytucji: Ann-Sophie Hemmingsen, Główny Doradca Centrum Zapobiegania Ekstremizmowi w Ministerstwie Integracji i Spraw Społecznych, Morten Hjᴓrnholm i Rekha Grue – funkcjonariusze zaangażowani w programy CVE w Służbie Więziennej, oraz Muhammad Heed, Koordynator CVE w Urzędzie Miasta i Gminy Kopenhaga.

Polecamy lekturze raport z 2015 roku opracowany przez DIIS pt. „Duńskie podejście do przeciwdziałania i zapobiegania ekstremizmowi i radykalizacji”, który w przystępny sposób ujmuje ww. temat. Raport jest dostępny w języku angielskim i można go pobrać tutaj.