Wizyta przedstawicieli PPBW w Kijowie

W dniach od 13 do 15 lipca 2015 roku odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Kijowie.

Podczas wizyty miał miejsce cykl spotkań poświęconych możliwościom współpracy z ukraińskimi instytucjami państwowymi, naukowymi i pozarządowymi.

Głównym celem wyjazdu było spotkanie w Narodowym Biurze Antykorupcyjnym Ukrainy.

W spotkaniu ze strony ukraińskich służb udział wzięli: Artur Sytnik – Szef Narodowego Biura Antykorupcyjnego, Gizo Uglava – Zastępca Szefa, a także przedstawiciele Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Bardzo ważnym tematem omawianym podczas spotkań była potrzeba wyposażenia ukraińskich służb w narzędzia do przetwarzania, analizy i wizualizacji dużych zbiorów danych. Podobne potrzeby zgłaszały ukraińskie organizacje pozarządowe.

Ponadto, przedstawiciele PPBW odbyli spotkanie w Ambasadzie RP w Kijowie oraz Konsulacie Generalnym RP.