Webinarium PPBW z udostępniania informacji publicznej

Ze względu na zawieszenie stacjonarnych szkoleń, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego poszerza swoją ofertę o kursy online. Już teraz zapraszamy na pierwsze webinarium pt. „Udostępnianie informacji publicznej w praktyce”.

Informacje ogólne:

Webinarium zostanie podzielone na 3 bloki.

Termin:
28.04.2020, 14:00-16:00
29.04.2020, 17:00-19:00
30.04.2020, 17:00-19:00

Cena:
Cena za osobę wynosi 100,00 zł brutto / 81,30 zł netto.
Podany koszt obejmuje: dostęp do webinarium przez wszystkie 3 dni szkolenia, dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej oraz certyfikat w wersji papierowej.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniu w min. 70% ze środków publicznych, koszt webinarium zostanie zwolniony z podatku VAT.

Forma webinarium:

W każdym dniu webinarium realizowany będzie wykład wraz z prezentacją oraz przeprowadzone zostaną ćwiczenia praktyczne pozwalające utrwalić zdobytą wiedzę. Omawiany program jest zgodny z programem, który realizowany będzie na szkoleniach stacjonarnych.

Realizacja webinarium umożliwia kontakt z trenerem – będą mieli Państwo możliwość komunikowania się z prowadzącym poprzez czat, na którym na bieżąco można zadawać pytania. Trener przewiduje możliwość zadawania pytań także poprzez mikrofon. Zapraszamy również do takiej formy kontaktu i prosimy o wyposażenie się w mikrofon na czas trwania spotkania.

Cel webinarium:

 • Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w praktyce, kwalifikowania wniosków i bezpiecznego udostępniania informacji.
 • Zaznajomienie uczestników z rzecznictwem sądów administracyjnych w sprawach o interpretację treści zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 • Wyjaśnienie problematycznych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o dostęp do informacji publicznej.
 • Zapoznanie uczestników z istotą ponownego wykorzystania informacji publicznej.
 • Wskazanie dobrych praktyk oraz ugruntowanego orzecznictwa sądowego.

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność prawidłowego zakwalifikowania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 • Wzrost świadomości na temat stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w praktyce.
 • Znajomość orzecznictwa dotyczącego ograniczeń dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności.
 • Materiał dydaktyczny dla uczestników webinarium.

Trener:

Radca prawny, ekspert i szkoleniowiec Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego w obszarze dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w szkoleniu zarówno administracji publicznej, jak i służb mundurowych. Audytor i koordynator zespołu audytowego z zakresu przetwarzania danych osobowych w świetle RODO oraz normy ISO 37001 „System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi” w instytucjach publicznych i firmach prywatnych.

Wymagania techniczne:

Webinarium realizowane jest poprzez platformę ClickMeeting – www.clickmeeting.com. Udział w webinarium nie wymaga instalowania na swoim komputerze żadnego oprogramowania i jest możliwy z poziomu dostępu do przeglądarki internetowej. W celu zagwarantowania bezproblemowego dostępu do treści webinarium prosimy o zapewnienie odpowiednich warunków technicznych do tego celu.

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
 • 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej),
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce internetowej, dlatego wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex,
 • ClickMeeting współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami oraz większością kamer internetowych. Bardziej zaawansowana lub profesjonalna kamera może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania lub sprzętu,
 • Do korzystania z webinarium na urządzeniach mobilnych wymagane jest pobranie odpowiedniej aplikacji ze sklepu internetowego iTunes lub Google Play,
 • Do korzystania z webinarium niezbędne jest podłączenie prawidłowo działających słuchawek lub głośników. W trakcie webinarium będzie możliwość skorzystania z mikrofonu. Kamera nie jest wymagana. Urządzenia te nie powinny być jednocześnie używane przez inne aplikacje.
 • Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie ClickMeeting.com https://knowledge.clickmeeting.com/pl/.

Plan szkolenia:

I dzień szkolenia

wtorek, 28.04.2020, godzina: 14:00-16:00

o    Omówienie podstawowych aktów prawnych związanych z procedurą udostępniania informacji publicznej [Konstytucja RP, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego (KPA). Korelacja KPA do postępowania regulowanego ustawą o dostępie do informacji publicznej].

o    Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.

o    Definicje informacji publicznej.

o    Co jest informacją publiczną, a co nie jest. Jakie informacje podlegają udostępnianiu.

o    Kto jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej i kto może dostęp uzyskać.

o    Informacja prosta, a informacja złożona (przetworzenie, przekształcenie, anonimizacja).

o    Studium przypadku.

 

II dzień szkolenia

środa, 29.04.2020, godzina: 17:00-19:00

o    Formy udostępniania informacji publicznej (BIP, centralne repozytorium, wniosek).

o    Formy wniosków (pytania zadawane pismem, mailem, telefonicznie, anonimy).

o    Pracownicy urzędów, funkcjonariusze publiczni i osoby pełniące funkcje publiczne – do jakich informacji o tych osobach ma prawo obywatel.

o    Dane osobowe a informacja publiczna.

o    Naruszenie dóbr osobistych w kontekście informacji publicznej.

o    Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (ochrona danych osobowych, tajemnice ustawowo chronione).

o    Zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą.

o    Studium przypadku.

III dzień szkolenia

czwartek, 30.04.2020, godzina: 17:00-19:00

o    Terminy związane z udzielaniem odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej.

o    Omówienie terminów oraz pokrótce procedury sądowo administracyjnej w kontekście dostępu do informacji publicznej.

o    Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej, jakie powołać podstawy prawne.

o    Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji, jakie grożą konsekwencje.

o    Koszty związane z przygotowaniem inf. publicznej (koszty osobowe i rzeczowe) oraz kiedy można obciążyć nimi wnioskodawcę.

o    Sankcje za nieudzielenie inf. publicznej.

o    Studium przypadku.

o    Podsumowanie + dyskusja.

Jak wziąć udział w webinarium?

 1. Aby otrzymać możliwość dołączenia do webinarium, należy wykonać zgłoszenie poprzez nasz formularz zgłoszeniowy: www.ppbw.pl/szkolenia-i-audyty/rejestracja-webinaria.
 2. W zgłoszeniu prosimy o podanie niezbędnych informacji. Udział w szkoleniu jest certyfikowany, dlatego prosimy o podanie pełnego imienia oraz nazwiska. Prosimy również o podanie prawidłowego adres e-mail, w przeciwnym razie zaproszenie z linkiem umożliwiającym dołączenie do webinarium do Państwa nie dotrze.
 3. Wykonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Państwa regulaminu udziału w webinarium.
 4. Dostęp do szkolenia będzie możliwy dopiero po opłaceniu w nim udziału
 5. Po wpłynięciu do nas zgłoszenia, w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy) otrzymacie Państwo zwrotny mail, w którym zostaną wysłane szczegółowe informacje o procesie rejestracji na webinarium i możliwych formach płatności.
 6. W mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia otrzymacie Państwo mail z linkiem prowadzącym bezpośrednio do rejestracji na webinarium. W tym kroku należy wykonać rejestrację i dokonać płatności poprzez system PayPal lub kartą kredytową. Po opłaceniu udziału w webinarium otrzymacie Państwo kolejny mail z linkiem dostępu do webinarium. Jeśli wybierzecie Państwo płatność drogą przelewu bankowego, prosimy o opuszczenie strony (po rejestracji) i wykonanie przelewu bankowego z podaniem w tytule swojego imienia, nazwiska i tytułu webinarium. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie zostanie do Państwa wysłany mail z linkiem dostępu do webinarium.
 7. Aby dołączyć do spotkania, prosimy o kliknięcie w przesyłany link na kilkanaście minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.