Wspieramy walkę z korupcją w Ukrainie

Korupcja jest poważnym problemem spowalniającym zdrowy rozwój krajów. Szkodzi ona państwu, całej gospodarce, a nawet pojedynczym obywatelom. Ukraina, która podobnie jak inne kraje od lat walczy z korupcją i jej skutkami, również jest dotknięta tym zjawiskiem. Z tego powodu Unia Europejska (UE) zaoferowała pomoc, w której swoją rolę odgrywa również Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW).

We współpracy pomiędzy UE i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Danii został utworzony program wsparcia w obszarze przeciwdziałania korupcji w Ukrainie o nazwie EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI). Jego zadaniem jest wspieranie integracji Ukrainy z Unią Europejską poprzez ograniczenie nadużyć finansowych oraz zadbanie o to, by nadchodząca pomoc na rzecz odbudowy tego kraju była dobrze zarządzana i efektywnie wykorzystana.

Swoje cele EUACI osiąga między inny poprzez angażowanie się w rozwój ukraińskich instytucji antykorupcyjnych. Udziela też pomocy organizacjom budującym społeczeństwo obywatelskie i dziennikarzom śledczym, zwiększając ich znaczenie w walce z korupcją. W ramach programu EUACI trwa również ścisła współpraca europejskich ekspertów z merami miast i przedstawicielami administracji publicznej przy wzmacnianiu przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości w działaniach władz.

Wsparcie w ramach programu oferowane jest poprzez zapewnienie specjalistycznej wiedzy, rozwiązań informatycznych, szkoleń itp. To właśnie w tym zakresie PPBW włączyła się do tej inicjatywy. Naszą rolą była pomoc w zorganizowaniu warsztatów dla Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU). Szkolenie związane było z implementacją usprawnień wywiadowczych ułatwiających wykrywanie korupcji.

Warsztaty z zakresu rekrutacji wywiadu i informatorów miały miejsce we Lwowie w siedzibie NABU w marcu oraz w maju 2023r. Przez łącznie 20 dni ukraińscy specjaliści pracowali i doskonalili swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych szkoleniowców Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Obecna sytuacja nie sprzyja szeroko zakrojonym działaniom, ale nasze wspólne starania z pewnością przyczynią się do szybszej odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny, jej dynamicznego rozwoju oraz integracji z Unią Europejską.