V Międzynarodowa Konferencja Policyjna

W ramach Targów wystawiali się następujący przedstawiciele PPBW:

Zespół prof. Andrzeja Dziecha z Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Sztaszica w Krakowie zaprezentował dotychczasowe efekty wypracowane w ramach projektu „INDECT Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcje dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim”.

Zespół prof. Edwarda Nawareckiego oraz prof. Grzegorza Dobrowolskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Sztaszica w Krakowie, prezentowali system wspomagania analizy kryminalnej LINK/MAMUT, za który otrzymali nagrodę „Srebrną Gwiazdę Policji”.

Podczas Konferencji wystąpienia mieli następujący przedstawiciele PPBW:

  • prof. Andrzej Dziech, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sztaszica w Krakowie, „INDECT Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security and detection for security of citizens in Urban environment”;
  • prof. Emil Pływaczewski i dr Wojciech Filipkowski, Uniwersytet w Białymstoku, „Polish model of security studies The Polish Platform for Homeland Security as an example”;
  • prof. Grażyna Demenko, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, „Zastosowania technologii automatycznego pozyskiwania i przetwarzania informacji słownych w pracy policji”;
  • prof. Edward Nawarecki i prof. Grzegorz Dobrowolski z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Sztaszica w Krakowie, „Technologie informatyczne w kryminalistyce”;
  • prof. Wiesław Lubaszewski, Akademia Górniczo-Hutnicza m. Stanisława Sztaszica w Krakowie, „MPI System monitorowania polskojęzycznej części Internetu”;
  • prof. Czesław Jędrzejek, Politechnika Poznańska, „Narzędzie wspomagające procedury śledcze wykorzystujące automatyczne wnioskowanie”;
  • Gerard Frankowski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, „Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa”.