Uniwersytet Śląski – Konferencja pt. „Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”

W dniu 22 października 2014 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”. Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednego z Honorowych Patronów Konferencji, reprezentował Sekretarz PPBW Rashel Talukder.

Konferencja odbyła się z podziałem na panele dyskusyjne poświęcone problemowi Prawa do wolności i nietykalności osobistej w kontekście uprawnień służb bezpieczeństwa i porządku publicznego do stosowania broni palnej środków przymusu bezpośredniego (panel I), Praktycznym aspektom użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego (panel II) oraz problemowi odpowiedzialności karnej i cywilnej funkcjonariuszy w związku z użyciem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego na tle nowej ustawy (panel III). W trakcie konferencji, uczestnicy mieli okazję także zapoznać się z propozycją służby w Narodowych Siłach Rezerwowych RP oraz zawodowej służby wojskowej. Wyniki przeprowadzonych prac i analiz opublikowane zostaną w formie monografii naukowej.

W konferencji, oprócz kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięli także udział przedstawiciele Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Wrocławia, Akademii Obrony Narodowej, a także Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. W pracach naukowych udział wzięli także przedstawiciele: Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, ABW, CBA, straży gminnych i miejskich, policji przyrodniczych (Państwowa Straż Łowiecka, Straż Leśna), policji komunikacyjnych (Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Ochrony Kolei) oraz przedstawiciele międzynarodowych portów lotniczych Balice i Pyrzowice. Nieocenionego wsparcia udzielili także przedstawiciele Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach, Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, a także Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach oraz WKU Katowice).

Komitet naukowy konferencji do pobrania tutaj.
Program konferencji do pobrania tutaj.