Udział PPBW w międzynarodowej konferencji nt. współpracy na linii społeczeństwo obywatelskie a służby mundurowe

22 grudnia 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja online pt. „Ukraińskie i europejskie doświadczenia w zakresie skutecznej współpracy między społeczeństwem obywatelskim a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo”. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Spotkanie zorganizował Freedom House wraz z instytucjami pozarządowymi z Ukrainy: Vostok-SOS, Centrum Eksperckim ds. Praw Człowieka oraz Ukraińskim Instytutem Praw Człowieka. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organów ścigania, misji dyplomatycznych, administracji publicznej oraz organizacji NGO. Jednym z prelegentów w trakcie wydarzenia był Rashel Talukder, Dyrektor Zarządzający PPBW, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniami PPBW oraz dobrymi praktykami z zakresu realizacji działań w obszarze efektywnej współpracy służb ze społeczeństwem.