Udostępnianie informacji publicznej – dodatkowy termin szkolenia PPBW

Zapraszamy do rejestracji na dodatkowy termin szkolenia online pt. „Udostępnianie informacji publicznej w praktyce”, które odbędzie się w dniu 15 marca 2021 roku. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć w tym miejscu.

W trakcie kursu zostaną poruszone podstawowe zagadnienia związane z jego tematyką. Ponadto program szkolenia będzie uzupełniony o problematykę wpływu wprowadzonych przepisów z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na rozpatrywanie spraw w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym kontekście trener PPBW wyjaśni kwestię terminów, form i sposobów udostępniania informacji, a także rozpatrywania skarg na bezczynność i decyzję przed WSA.

„Udostępnianie informacji publicznej w praktyce”


Termin: 15 marca 2021 r.
Oferta i program szkolenia