W Brukseli właśnie rozpoczęło się Security Research Event (SRE) – coroczne spotkanie, podczas którego reprezentanci przemysłu, decydenci i instytucje naukowe spotykają się, aby omówić aktualne wyzwania stojące przed badaniami nad bezpieczeństwem w Europie. Reprezentacji zespołu PPBW rzecz jasna tam nie zabrakło.