Kiedy spoglądamy za siebie okazuje się, że rok 2023 był bardzo aktywny. Nowe projekty, współprace, szkolenia i spotkania oraz ogrom wykonanych zadań – to nawet w części nie opisuje, jak wiele się wydarzyło. Zapraszamy zatem do krótkiego podsumowania minionego roku i jego wybranych wydarzeń!